Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pilotförsök med snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Publicerad

Göteborgs universitet har initierat ett projekt som ska hjälpa nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har fått en miljon kronor från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT).

Den svenska regeringen har gett universiteten flera uppdrag för att underlätta för nyanlända att komma i arbete, med hjälp av utbildning. Yrken som universitetslärare och forskare har dock hittills inte ingått i dessa satsningar. Göteborgs universitet medel initierade därför en ansökan om projektmedel för att hitta nya vägar att jobba med frågan.

Karolina Catoni– Projektet har som mål att korta vägen till fortsatta forskarstudier eller till en fortsatt karriär inom högre utbildning. Genom att ge deltagarna rätt verktyg och förutsättningar kan svenska lärosäten bättre ta tillvara på den höga kompetens som dessa personer besitter, säger Karolina Catoni, projektsamordnare på Göteborgs universitet.

Projektet är utformat som ett snabbspår och riktar sig till nyanlända som inte varit i Sverige längre än fem år, bor i Sverige och som har en påbörjad eller avslutad forskarutbildning från utanför Sverige.

Efter att ha genomgått programmet ska deltagarna ha en klar bild av hur de kan ta sig vidare inom den svenska akademin. Bakom ansökan står alla fem lärosäten i Västra Götaland. Associerade partners är bland andra Region Västra Götaland och länsstyrelsen.

Programmet består av tre olika delar som kommer att löpa parallellt under projekttiden:

  • Utbildningsaktiviteter: till exempel kurser i språk, forskningsfinansiering, publikationer och open access, akademiskt skrivande, pedagogisk utveckling och träning
  • Personlig och professionell utveckling inklusive karriärvägledning
  • Akademiskt mentorskapsprogram

Projektet löper fram till 2019.

För mer information, kontakta:
Karolina Catoni, International Centre, e-post: karolina.catoni@gu.se

Fakta

Projektnamn: “Inclusive Internationalisation, Fast track for university teachers and researchers”
Följande lärosäten ingår i ansökan: Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan Väst och Högskolan i Skövde.
Associerade partners är: region Västra Götaland, länsstyrelsen Västra Götaland, Global Talent West Sweden, the Support Group Network.
Projektmedel har tilldelats från: Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT), inom ramen för utlysningen “Grants for Integration and Internationalisation”.

Här kan du läsa mer om STINT