Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Personliga nätverk påverkar affärerna på flera plan

Publicerad

Joanne Horton

Tack vare satsningen Visiting Professor Pro­gramme har Handelshögskolan ständigt ett antal internationella forskare på besök. En av dem är Joanne Horton från Exeter University i England. Hennes forskning kretsar framför allt kring hur sociala relationer och nätverk påverkar företagens affärer.

– Min forskning visar att chefer med starka nätverk har högre lön, men också att företagen presterar bättre under deras ledning. Det finns också forskning som visar att personliga nätverk påverkar hur innovativt ett företag är. Innovation handlar ju ofta om att kombinera befintliga idéer och ge dem en twist, och den chansen ökar med ett bredare kontaktnät, säger Joanne Horton.

Sök utanför dina vanliga jaktmarker

Som expert i ämnet är Joanne Horton ofta ute och föreläser och hon ger alltid samma tips till människor som vill utveckla sina sociala nätverk.

– Nätverka med människor du normalt inte skulle ta kontakt med. Det är lite jobbigare efter­ som vi känner oss trygga med såna som liknar oss själva, men det är här du får ny information och lär dig nya saker. Undvik att skapa fler kon­ takter i grupper som du redan är kopplad till. Det tar trots allt tid att underhålla alla relationer. Det finns en studie av sociologen Granovetter där han följer människor som söker nytt jobb. Det visade sig att de invanda nätverken inte gav så mycket. De har ju samma information som du. Det var mer effektivt att söka sig utanför den vanliga gruppen, eller prata med någon som man inte har hört av sig till på 20 år, säger Joanne Horton.

Hon menar också att hon lever som hon lär, i alla fall i yrkeslivet där hon arbetar tvärveten­ skapligt i nära samarbete med till exempel sociologer, beteendevetare och IT­analytiker.

Svenska golfnätverk under lupp

Under sin sejour på Handelshögskolan ska Joanne Horton också ägna sig åt nya, spännande projekt. Ett handlar om att undersöka om företag och organisationer faktiskt blir mer framgångs­ rika om nyckelpersoner är medlemmar i en golfklubb.

– Det sägs ofta att det är på golfbanan det görs affärer, att det är där framtida sammanslag­ ningar diskuteras och nya styrelsemedlemmar värvas. Nu ska vi ta reda på om det stämmer. En stor fördel i sammanhanget är att det finns så bra data här i Sverige. Det är viktigt när man ska undersöka sociala kopplingar. Vi bedriver ett slags detektivarbete där data matchas för att se om vi kan hitta samband, säger Joanne Horton.

Nytt sätt att förutspå konkurser

Våra sociala nätverk är idag till stor del digitala. Även här har Joanne Horton intressanta forsk­ ningsprojekt på gång i Göteborg. Hypotesen som ska utforskas är om det går att förutspå konkurser genom att analysera vad som sägs i sociala medier.

– Säg att du är anställd på ett företag, men har en känsla av att det inte går särskilt bra. Det första du gör är att uppdatera ditt LinkedIn­ konto. Du kan också vara en underleverantör som berättar för en branschkollega att du inte har fått betalt på sex månader. Vi vill försöka hitta en algoritm som hjälper oss att förvandla den här typen av inlägg, postningar och samtal till förutsägelse. Det finns en modell som använ­ der ekonomiska data för att förutspå konkurser, men den har ganska kort framförhållning. Vi vill undersöka om vi kan se det tidigare genom att avläsa de sociala nätverken på webben, säger Joanne Horton.

Om Joanne Horton

Professor vid University of Exeter. Tidigare lektor vid London School of Economics. Joanne Horton doktorerade vid University of Wales, Aberystwyth, och har tidigare arbetat för KPMG i London, OECD och EU-kommissionen. Aktuell som gästprofessor på Handelshögskolan perioden 2014–2018.

Om Visiting Professor Programme

Startade 2009 för att få en internationell injektion i forskning och undervisning på Handelshögskolan. 2014 kunde en ny femårsperiod initieras tack vare stöd från Elanders AB, Stena AB, Stiftelsen Richard C. Malmstens minne och Volvo Group.
Hittills har 25 gästprofessorer vitaliserat forskningen och bidragit med relevanta specialkunskaper till det lokala näringslivet.

Detta är en artikel från Handelshögskolans Magasin 2017
Blädderbart magasin