Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Personcentrering central i nya nationella kvalitetsplanen för äldreomsorg

Personcentrerad vård och omsorg är nyckeln i den nya nationella kvalitetsplanen för vård och omsorg för äldre personer som överlämnades av Susanne Rolfner Suvanto till äldreminister Åsa Regnér idag.

Rapporten, vars fullständiga titel är "Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer", har som syfte att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. I rapportens inledning skriver Susanne Rolfner Suvanto att den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen ska vara både strategisk och långsiktig, något som hon tror är absolut nödvändigt för att vi ska kunna uppnå en personcentrerad, sammanhållen och trygg vård och omsorg som bygger på kunskap.

- Jag kan inte se hur en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer kan vara något annat än personcentrerad, kommenterar Susanne Rolfner Suvanto. Allt vårt arbete, oavsett nivå, handlar om enskilda människor människors behov. Ett viktigt första steg är att bekämpa ålderism.
 

Ett par citat ur rapporten:

"All vård och omsorg ska vara personcentrerad. Begrepp som generaliserar kan vara farliga därför att de kan styra vårt tänkande mot att alla har samma behov, kan bemötas på samma sätt och få samma insatser. Stereotypa bilder av den andre skapar distans och hindrar mötet mellan två individer."

"Kommunikation och interaktion mellan personal och den äldre personen är en grundsten i den personcentrerade vården och omsorgen. I vardagssituationer kan den äldre personen försiktigt eller vagt ge uttryck för oro och existentiella funderingar som kan vara svåra att möta. Det krävs lyhördhet och inte minst kompetens och tid i dessa situationer."

Läs hela rapporten här.