Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Personcentrerad vård på 20 olika språk när GPCC stod värd för EU-projektmöte och training school

Publicerad

Bildkollage från COSTCares möte och training school15-18 oktober stod GPCC värd för ett projektmöte och en training school knuten till EU-projektet COSTCares, som leds av GPCCs centrumföretåndare Inger Ekman. Projektet har pågått sedan 2015, och 28 länder är partners i ett samarbete som syftar till att designa och säkra finansiering för fem testområden för personcentrerad vård i Europa.

Utveckling av europeiska testbäddar

Syftet med testbäddarna i olika hälsovårdssystemen i Europa är att generera data om hur framtidens hälso- och sjukvård skall utformas för att ge hög kvalitet med samtidig kostnadskontroll. Inger Ekman förklarar att i ett tidigare projekt, COSTCARES företrädare WeCare, enades man om att implementering av personcentrerad vård och hälsopromotion krävs för att uppnå detta, men kunskap om hur till exempel ersättningssystem, teknik och incitament underlättar eller försvårar detta behövs och kan utvecklas och testas inom testbäddarna.

- Snart har halva projekttiden gått och vi har designen för testbäddarna snart klar att publicera, men mer arbete kvar när det gäller vilka variabler som ska användas för utvärdering, berättar Inger Ekman. Under tiden undersöker vi möjliga nationella och europeiska finansiärer men också i vilka länder och områden de första testbäddarna ska förläggas.

Upplägget för mötena är att projektmedlemmarna arbetar tillsammans i olika arbetsgrupper under två dagar. Till detta knyts en ”training school” under ett par dagar. I Göteborg var det, inte helt oväntat, personcentrerad vård och hälsoförebyggande som stod på schemat.

Delegater från många olika länder arbetade ihop

Totalt cirka 70 projektgruppsmedlemmar och ”trainees” från 23 olika länder deltog i mötet i Göteborg. Förutom personer från olika europeiska länder deltog en affilierad grupp från Duke University i USA. En av arbetsgrupperna arbetar med att ta fram en stakeholder databas och att sammanställa terminologin för ”personcentrerad vård” på alla projektets olika språk, se bilder nedan. Tidigare har man träffats i Grekland, Slovenien, Belgien och Irland, och nästa möte planeras till hösten i Polen.

En av deltagarna på både Training school och själva projektmötet var Heather L. Rogers från BioCruces Bizkaia Health Research Institute i Spanien: ”Under training school fick jag möjlighet att nätverka och utbyta erfarenheter med professionella som har arbetat med implementering av personcentrerad vård i och utanför Europa. Sedan, under COST-mötet, gjorde vi stora framsteg i våra arbetsgrupper med målet att implementera och utvärdera personcentrerad vård i testbäddar i olika länder. Jag tog med mig en djupare kunskap om personcentrerad vård och dess kärnkomponenter, effekter och hur vi kan arbeta för att implementera detta i olika hälso- och sjukvårdsmiljöer. Dessutom var dessa fyra dagar fyllda av meningsfulla möten med hängivna kollegor. Jag känner mig så lyckligt lottad som fick chansen att lära känna de som var där bättre, och återvände hem med ny kraft och motivation att fortsätta detta teamarbete med att bidra till att uppnå COST-aktionens mål. Jag ser fram emot fortsatt gott samarbete.”

Länk till COSTCares på projektets webbsida.

Följ COSTCares på Facebook, LinkedIn och Twitter.

Ordmoln med termer för personcentrerad vård på olika språk

Ordlista personcentrerad vård på olika språk