Länkstig

Personcentrerad vård införs nu i ett antal svenska landsting & regioner

Bild på artikeln från Dagens SamhälleEtt antal svenska landsting och regioner har nu på olika sätt signalerat att de påbörjat processen att styra om sin hälso- och sjukvård till personcentrerad vård.

- Det är naturligtvis mycket glädjande och hedrande, och precis vad vi har arbetat för, säger Catarina Wallengren, utbildnings- och implementeringsansvarig hos GPCC. Här kommer GPCCs forskning direkt ut och gör nytta i samhället. Dessa regioner och landsting har alla tagit helt egna beslut om att personcentrera sin hälso- och sjukvård i olika utsträckning, för att de ser att det är det bästa de kan göra för sina invånare. Vi har haft kontakt med samtliga dessa landsting och regioner och vi har utfört någon form av utbildningsinsats hos dem alla. Vissa har tagit steget och via vårt bolag GPCC Implement gett oss uppdraget att hjälpa till med deras omställning till personcentrerad vård. Det gäller både Västra Götalandsregionen, Landstinget Blekinge och Region Gotland.

Största implementeringsuppdraget hittills

Implementeringsuppdraget för Västra Götalandsregionen (VGR) är det största  GPCC Implement har fått hittills. Det innebär ett omfattande program som startade upp 2016. VGR och GPCC berättade mer om hur detta arbete gick till på ett gemensamt seminarium under Almedalsveckan 2016. Dagens Samhälle skrev också om detta i sitt Almedalsnummer 2016, där de intervjuar GPCCs centrumföreståndare Inger Ekman och Sylvia Määttä, som är hälso- och sjukvårdsstrateg i VGR (se artikel i bilden ovan, samt här i PDF).

– Det här är jättestort, sade Sylvia till Dagens Samhälle. Mer än 50 000 medarbetare berörs. Sju förändringsledare arbetar på heltid med uppdraget under 2016. Men det är inte så att det finns något slutdatum för införandet av personcentrerad vård. Det här är ett synsätt vi måste arbeta med kontinuerligt, ett långsiktigt mål. Nya medarbetare ska till exempel ständigt skolas in i detta.

SKL ska verka för att möjliggöra personcentrerad vård

SKL Sveriges Kommuner och Landsting har tidigare tagit beslut om att de ska verka för att kunskap och information sprids om personcentrerad vård i syfte att regioner, landsting och kommuner ska kunna implementera detta i sina vårdverksamheter, vilket förhoppningsvis kan påverka fler att ta steget mot en mer personcentrerad vård.


Landsting & regioner som nu arbetar med införande av personcentrerad vård, och länkar till deras personcentrerade verksamhet:

Västra Götalandsregionen

Landstinget Dalarna

Region Skåne

Region Gotland

Landstinget Sörmland

Region Jönköpings Län 

Landstinget Blekinge