Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Personcentrerad vård från teori till praktik: resultat och workshop

Publicerad

Forskare från University of Exeter och Göteborgs universitet har undersökt hur personcentrerad vård uttolkas och implementeras av forskare vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet – GPCC. Nu har resultat från dessa studier publicerats och en workshop planeras till våren.

Implementering av personcentrerad vård enligt GPCCs definition* har sedan 2013 studerats i ett samarbete mellan University of Exeter och Göteborgs Universitets forskningscentrum GPCC och The Learning and Media Technology Studio – LETStudio, under ledning av Professor Nicky Britten.

Syftet med studien är att beskriva hur forskargrupper verksamma vid GPCC tolkar och implementerar personcentrerad vård. Över 55 intervjuer har genomförts med patienter, forskare och vårdpersonal vilka varit delaktiga i implementering av personcentrerad vård

Professor Nicky BrittenProfessor Nicky Britten förklarar vad man har kommit fram till i stora drag.
- Denna forskning har lett till en djupare förståelse av personcentrerad vård och hur den skiljer sig från ”vanlig vård” i ett antal vård-, omsorgs- och rehabiliteringsmiljöer. Att inse och omfatta att patienten är partner i vård- och hälsoarbetet är lika viktigt som rutiner och organisation. Vi har identifierat flera hinder men också möjligheter för implementering av personcentrerad vård, till exempel i organisationen, ledarskapet, tradition och attityder. Vi har också funnit att tolkningen av personcentrerad vård varierar mellan olika verksamheter.”

Tre artiklar publicerade, tre till på gång

Forskargruppen har publicerat tre av sex planerade artiklar, varav två är open access. Gruppen planerar att publicera ytterligare tre artiklar under 2017. Dessa ska fokusera på patienternas perspektiv samt samspelet mellan patient och personal.

Öppen workshop/seminarium till våren

Forskargruppen planerar också en workshop/seminarium den 25 april 2017 på Göteborgs universitet/Sahlgrenska Akademin för att ytterligare diskutera och sprida resultaten av denna forskning. Workshopen är öppen för alla som är intresserade av att delta, mer information kommer under våren. 


Publicerade artiklar och länkar

Britten, N., Moore, L., Lydahl, D., Naldemirci, O., Elam, M., & Wolf, A. (2016). Elaboration of the Gothenburg model of person‐centred care. Health Expectations. Open Access – klicka här.

Moore, L., Britten, N., Lydahl, D., Naldemirci, Ö., Elam, M., & Wolf, A. (2016). Barriers and facilitators to the implementation of person‐centred care in different healthcare contexts. Scandinavian Journal of Caring Sciences. Open Access – klicka här. 

Naldemirci, Ö., Lydahl, D., Britten, N., Elam, M., Moore, L., & Wolf, A. (2016). Tenacious assumptions of person-centred care? Exploring tensions and variations in practice. Health. Länk till abstract.

För mer information om projektet, kontakta projektkoordinator Axel Wolf:

E-post: axel.wolf@gu.se
Telefon: 031-7866034


* GPCC’s definition av personcentrerad vård består av tre hörnstenar:

Partnerskap. Den centrala aspekten av personcentrerad vård är partnerskapet, som innebär ömsesidig respekt och samarbete. Patienten har sin specifika erfarenhet och kunskap om vad det innebär att leva med sjukdomen; och den professionella har en generisk kompetens och erfarenhet inom vård och behandling av tillståndet.

Berättelse. En förutsättning för personcentrerad vård är patientens berättelse. Personal inom hälso- och sjukvård lyssnar lyhört på patientens berättelse (ofta flera) och identifierar såväl behov som resurser för hälsa.

Dokumentation. Då en överenskommelse har nåtts, dokumenteras denna i form av en hälsoplan som följs upp av båda parter.