Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Peroncentrerad vård för personer med sällsynta diagnoser - nytt projekt

Arvsfondsprojektet Gemensamt lärande ska utifrån ett patientperspektiv fördjupa kunskapen om och ta fram effektiva modeller för utveckling av personcentrerad vård för alla personer som har sällsynta diagnoser.

Projektet beskrivs nu på Sällsynta Diagnosers webbsida:

Tillsammans med Centrum för personcentrerad vård (GPCC) vid Göteborgs universitet och GPCC implement kommer vi att arbeta för optimal personcentrerad vård för varje människa som har en sällsynt diagnos. Tillsammans vill vi verka för att patienter ska få större delaktighet i vården, något som visat sig vara bristfälligt i Sverige.

För att uppnå det övergripande målet kommer vi att tillsammans med GPCC implement planera och utföra gemensamt utbildningsprogram. Syftet är att få kunskap och förståelse för varandras roller, förutsättningar och möjligheter. Utbildningen grundar sig i inspiration, coachning och erfarenhetsutbyte, ett ömsesidigt kunskapsutbyte patientrepresentanter och vårdutvecklare emellan. Planeringen innebär fysiska möten och den första Storträffen i projektet sker i september 2017. Vi kommer dessutom utbilda patientrepresentanter vid respektive region.

Länk till Sällsynta Diagnosers hemsida med mer information om projektet.

Länk till mer information om Sällsynta Diagnosers Storträff i september.

Håll utkik på både GPCCs och Sällsynta Diagnosers hemsidor för att följa projektets utveckling!

Vi arbetar Tillsammans för en bättre vård!