Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Per Cramér rektor för Handelshögskolan i Göteborg i ytterligare sex år

Publicerad

En ny ledning har utsetts för Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Per Cramér kvarstår i rollen som rektor, och får sällskap i ledningsgruppen av en ny prorektor och två nya vicerektorer.

Vid halvårsskiftet går mandatperioden ut för den nuvarande styrelsen och ledningsgruppen. I februari hölls val och den nya ledningen är nu utsedd.

Ny ledningsgrupp för perioden 2018-07-01 till 2024-06-30

Per CramérPer Cramér, rektor (dekan). Professor i internationell rätt med speciell inriktning mot europeisk integrationsrätt. Forskar om Europeiska unionens externa identitet med särskild inriktning på förhållandet mellan EU och multilaterala organisationer som FN och WTO. Bland hans förtroendeuppdrag kan nämnas ledamotskap i EQUIS Accreditation Board samt AACSB European Advisory Council samt styrelsen för det svenska institutet för europapolitiska studier, SIEPS. Per Cramér har varit rektor för Handelshögskolan sedan 2010.

Marie Stenseke
Marie Stenseke
, prorektor (prodekan), med ansvar bland annat för arbetet med hållbarhet och arbetsmiljö. Marie är professor i kulturgeografi. Hennes forskning fokuserar mot biologisk mångfald, naturvård och landskapsförvaltning utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Hon har också flera uppdrag inom akademien och i övriga samhället, bland annat som ordförande för Multidisciplinary Expert Panel of UN:s Intergovernmental Platform on Biodiversity & Ecosystem Services (IPBES).

Ewa WikströmEwa Wikström, vicerektor (vicedekan) med ansvar för utbildningsfrågor. Ewa är professor i organisation och management. Hennes forskning är inriktad mot ledarskap, team, kommunikation och samarbete över organisatoriska och professionella gränser i komplexa organisatoriska miljöer. Hon leder för närvarande en studie om organisatorisk kapabilitet med fokus på åldersmedvetet ledarskap för fördröjd pensionering. Ewa har sedan många år uppdrag inom akademin och i samhället om hållbart chefskap och arbetsmiljöarbete.

Ola OlssonOla Olsson, vicerektor (vicedekan) med ansvar för forskning och forskarutbildning. Ola är professor i nationalekonomi och forskar om ekonomisk tillväxt, ekonomisk historia, institutionell ekonomi och om konfliktekonomi. Tidigare ledamot av SIDAs forskningsråd och biträdande redaktör för den internationella forskningstidskriften Economic Inquiry.

Ny styrelse för perioden 2018-07-01 till 2021-06-30

Per Cramér, rektor, professor, Juridiska institutionen
Marie Stenseke, prorektor, professor, Institutionen för ekonomi och samhälle
Ola Bergström, professor, Företagsekonomiska institutionen
Johan Brink, universitetslektor, doktor, Institutionen för ekonomi och samhälle
Fredrik Carlsson, professor, Institutionen för nationalekonomi med statistik
Katarina Nordblom, universitetslektor, docent, Institutionen för nationalekonomi med statistik
Pernilla Rendahl, universitetslektor, docent, Juridiska institutionen
Malin Tengblad, kommunikatör, Företagsekonomiska institutionen

Så här utses styrelse och ledning

Rektor (dekan) och prorektor (prodekan) vid Handelshögskolan utses av universitetets rektor efter samråd och ett rådgivande val inom Handelshögskolan. Därefter har Handelshögskolans rektor möjlighet att utse en eller flera vicerektorer. Mandatperioden för samtliga är sex år.

Handelshögskolans fakultetsstyrelse består av 11 ledamöter, utsedda för en mandatperiod om tre år:

Dekanus (utses av universitetets rektor efter samråd och val), ordförande
Prodekanus (utses av universitetets rektor efter samråd och val), vice ordförande
6 ledamöter som utses genom val på Handelshögskolan
3 ledamöter som företräder studenterna (utses av studentkåren, mandatperiod ett år)
De fackliga organisationerna utser representanter med närvaro- och yttranderätt.

Röstberättigade i valet är alla medarbetare inom Handelshögskolan som innehar tillsvidareanställning med lägst 50 % omfattning och visstidsanställda vilkas anställning omfattar minst 50 % av heltid och som har ett förordnade som omfattar minst två års sammanhängande anställning vid tidpunkten för röstlängdens fastställande.

Kontakt

Maria Norrström, kommunikationsansvarig, Handelshögskolan
031-7861247, 0709-226689, maria.norrstrom@handels.gu.se