Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Per-Arne Svensson nyutnämnd professor

Per-Arne har under sin karriär huvudsakligen forskat kring metabola sjukdomar, såsom fetma, diabetes och kardiovaskulär sjukdom. Hans forskningsfokus ligger på molekylära och genetiska mekanismer kring dessa sjukdomar.

Per-Arne var tidigt aktiv i utvecklandet av analysstrategier för så kallade microarray data för genexpression. Under de senaste åren har klinisk forskning kring långtidseffekterna av fetmakirurgi varit Per-Arnes huvudfokus. Denna forskning har bedrivits med den världskända Swedish Obese Subjects-studien (SOS), som är en matchad långtidsstudie med cirka 4000 deltagare där effekten av fetmakirurgi studeras.

Artikel i JAMA

Nyligen publicerades en artikel av Per-Arne i den högt ansedda amerikanska tidskriften JAMA Surgery om fetmakirurgins påverkan på relationer. Studien visar att patienterna som genomgått fetmakirurgi oftare blev sambo eller gifte sig jämfört med patienterna i kontrollgruppen. En möjlig förklaring är att det blir lättare att hitta en partner när livskvaliteten höjs och de sociala aktiviteterna ökar. Ett annat resultat i studien var att även separationer och skilsmässor är något vanligare hos patienter som genomgått fetmakirurgi. En möjlig förklaring skulle kunna vara att parterna glider isär när personen som opererats genomförlivsstilsförändringar, och partnern inte gör det. Att den opererade patientens livskvalitet, självförtroende och självbild förbättras kan också möjligen bidra till att det blir lättare att avsluta ett förhållande man inte trivs i, menar forskarna.

– Det är dock viktigt att poängtera att fetmakirurgi inte automatiskt leder till en sämre relation. Tidigare studier har visat att förhållanden i de flesta fall kan stärkas eller bibehållas på samma nivå, säger Per-Arne Svensson i Akademiliv
Länk till artikeln i JAMA