Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pedagogiskt pris för Dialogkonferens som arbetsform

Publicerad

Mette Liljenberg, universitetslektor vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, är 2018 års pedagogiska pristagare vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

Av motiveringen från Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen framgår att Mette Liljenberg tilldelas pedagogiska priset för sitt mångåriga, systematiska och pågående arbete med att implementera, förankra och ständigt utveckla den pedagogiska idén med Dialogkonferens som arbetsform.

Demokratiska dialoger

”Dialogkonferenser används vid Göteborgs universitet på de två statliga uppdragsutbildningarna Rektorsprogrammet och Fortbildning för rektorer. Mette Liljenberg utför inom detta område sin lärargärning genom ett välplanerat arbete i dialog och samverkan med annan medverkande personal så att arbetsformen Dialogkonferens genomsyras i utbildningen.'

Dialogkonferensen kan beskrivas som forum där deltagare utifrån olika inspel lär av och tillsammans med varandra. Inspelen kan vara av såväl vetenskapliga teorier, begrepp och modeller som från pågående praktiker i skolverksamheter. Genom att dessa inspel systematisk sätts i samspel engageras deltagarna i kontinuerliga demokratiska dialoger och ges på så vis möjlighet att utveckla både sitt eget lärande och den egna praktiken som skolledare.'

Dialogkonferenser framträder som en mycket tillämpbar arbetsform för skolledare att själva utöva i sin egen verksamhet som rektor och detta bekräftas också av flera deltagare i utbildningarna. Det innebär att det finns en tydlig spridningseffekt av Mette Liljenbergs arbete med Dialogkonferenser och spridningen går från Göteborgs universitet ut till förskolor och skolor vilket har stort värde för utbildningsverksamhet som helhet”, framgår av motiveringen.

Framtida utveckling

– Jag känner mig ödmjuk inför priset. Rektorsprogrammet och Fortbildning för rektorer är två omfattande uppdrag som engagerar flera mycket kompetenta medarbetare. Det känns mycket roligt att vårt arbete uppmärksammas. Genom priset hoppas jag kunna fortsätta inspirera och verka för framtida utveckling inom uppdragen, säger Mette Liljenberg.

Prissumman på 100 000 kronor utbetalas som ett verksamhetsbidrag och ska användas till pristagarens förkovran och utveckling.

Priset delas ut vid Göteborgs universitets professorsinstallation på Göteborgs Konserthus fredag 10 maj.