Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Patient medverkar som mentor i ny kurs i personcentrerad vård

Publicerad

Nu har kursen Personcentrering inom hälso- och sjukvård samt omsorg (PCV020) dragit igång vid Göteborgs universitet. Kursen leds av ett tvärdisciplinärt team bestående av sammanlagt åtta mentorer, inklusive en patientrepresentant.

Kursen, som kommer att ges även HT 2017 och VT 2018, har precis kommit igång. Mentorerna kommer från GU:s utbildningsprogram (fysioterapeut-, sjuksköterske-, dietist- och socionomprogram), Västra Götalandsregionen (förändringsledare för implementering av PCV), GPCC:s personråd för patienter och närstående och forskarutbildning. 

- Det är ju egentligen väldigt märkvärdigt att vi så sällan arbetar med patienter i våra kurser och utbildningar, säger Catarina Wallengren, koordinator för utbildning och implementering vid GPCC samt mentor för kursens åtta mentorer. Vi skapar kurser och utbildningar för att dessa ska komma patienterna tillgodo, och vi pratar ofta om patienterna under dessa kurser/utbildningar, men de är i praktiken sällan inbjudna för att delta i undervisningen.

På bilden till vänster introducerar mentorn Björn Störtebecker (patientrepresentant från GPCC personråd) studenterna i berättelsens betydelse.

Studenterna är denna kursomgång 30 till antalet och utgörs både av studenter (sjuksköterskeprogrammet) och kliniskt verksam personal (bl.a. barnmorskor, läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, audionomer och logopeder).

Kerstin Ulin som är kursansvarig och beskriver kursen så här:

Personcentrering inom hälso- och sjukvård samt omsorg, 7,5 högskolepoäng

  • Bli mer attraktiv på arbetsmarknaden
  • Få högskolepoäng som kan användas i en masterexamen
  • Utveckla din yrkesroll i samarbete med patienter och framtida kollegor

Detta är en kurs som skapar en gemensam grund för personcentrering över professionsgränser och tar hjälp av nya pedagogiska verktyg som flipped classroom och blended learning.

Kursen behandlar personcentreringens filosofiska grunder, dess sammanhang och belyser förutsättningar för och tillämpning av personcentreringens viktiga antaganden om en person och dennes resurser, förmågor och behov. Personcentreringens vardagsnära praktik och dilemman i relation till institutionella villkor, ansvars- och arbetsfördelning mellan omsorgens och hälso- och sjukvårdens olika yrkesinriktningar diskuteras. Personalens ansvar gällande lyssnande, en samskapande hållning eller delat beslutsfattande, överenskommelser och dokumentation behandlas likväl som deras roll som ledare för ett förändrat förhållningssätt inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Kursen ges under VT 2017 på avancerad nivå, 7,5 hp. Den kommer även att ges HT 2017 och VT 2018. Förkunskapskrav är 90hp.