Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pam Fredman utreder framtidens styrning av universitet och högskolor

Publicerad

Göteborgs universitets rektor Pam Fredman har fått regeringens uppdrag att se över och föreslå ett nytt styr- och resurstilldelningssystem för Sveriges universitet och högskolor. Det beslutade regeringen i dag, torsdag 27 april. Utredningen ska presenteras i december 2018.

Helene Hellmark Knutsson och Pam Fredman. Foto: Anna-Karin Landin/Stockholms universitet.Helene Hellmark Knutsson presenterade den särskilda utredaren, Pam Fredman, vid ett seminarium. Foto: Anna-Karin Landin/Stockholms universitet.

Göteborgs universitets rektor Pam Fredman har fått regeringens uppdrag att se över och föreslå ett nytt styr- och resurstilldelningssystem för Sveriges universitet och högskolor. Det beslutade regeringen i dag, torsdag 27 april. Utredningen ska presenteras i december 2018.

– Jag har under min tid både som rektor och som ordförande för SUHF sett att det finns ett behov av att se över högskolesystemets styrning och finansiering, så det ska bli fantastiskt roligt att få ta sig an uppgiften, säger Pam Fredman.

Det var vid ett seminarium i Stockholm som ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, presenterade regeringens nya utredning ”Styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten”. Nuvarande styrsystem infördes 1993 och det är enligt ministern dags för en översyn.

Ministern beskrev ett antal utmaningar inom högskolesektorn som också ligger till det grund för den nya utredningens direktiv. Hon nämnde framför allt utbildningsdimensionering, samverkan med det omgivande samhället, kvalitet inom forskning och utbildning, breddad rekrytering, jämställdhet, internationalisering och hållbar utveckling.

Helene Hellmark Knutsson betonade universitetssektorns viktiga roll för hela samhället och att det är många intressenter som har stora förväntningar på vad högskolan ska uträtta.

– Vi ska hitta ett långsiktigt hållbart system som är robust mot omvärldsförändringar, till exempel när det gäller demografi eller förändringar av arbetsmarknaden, säger Helene Hellmark Knutsson.

Enligt ministern måste det nya styrsystemet också se till att samhällets kompetensförsörjningsbehov blir tillfredsställt, inte minst behovet av det livslånga lärandet. Detta samtidigt som det garanteras en fortsatt stor frihet under ansvar för lärosätena.

Den nya utredningen ska presenteras för regeringen 3 december 2018.