Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Översättningsarbete inom klassiska språk får forskningsanslag

Riksbankens Jubileumsfond har i dagarna fattat beslut att stötta ett nytt projekt: översättning som vetenskaplig verksamhet. Forskare och översättare inom klassiska språk, moderna språk och översättningsvetenskap kommer att delta.

Christina Thomsen Thörnqvist har beviljats 360000 kronor för projektet som kommer att resultera i internationella temadagar för forskare, en ny antologi och en plan för ett större internationellt projekt.

– Jag ska i samarbete med min forskarkollega David Bloch vid Köpenhamns universitet anordna fyra internationella workshoppar om översättning. Översättningar har länge behandlats lite styvmoderligt inom forskningen. Vi tycker att det är dags att ändra på den saken och vi har dessutom länge önskat oss ett gemensamt projekt i klassisk filologi, så det är jätteroligt, säger Christina Thomsen Thörnqvist, professor i latin.

Dessa forskarmöten kommer att äga rum i höst och under 2020, två vid vardera universitet, och syftar till att förbereda för ett större internationellt samarbetsprojekt inom denna forskningsgren.
Bidragen som presenteras vid workshopparna kommer så småningom att ges ut i en antologi.

Christina Thomsen Thörnqvist leder därutöver just nu ett stort arbete som går ut på att skapa en forskningsmiljö som jobbar med frågor som rör aristotelisk logik under medeltiden.
Det projektet kallas En lucka i vårt vetande: Den medeltida aristoteliska logiken 1240−1360 och är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan forskare i latin och filosofihistoria vid Göteborgs universitet (Christina Thomsen Thörnqvist samt Ana María Mora-Márquez), Université de Lille (Leone Gazziero) i Frankrike och Université de Genève (Laurent Cesalli) samt tre postdoktorer som ska rekryteras.