Länkstig

Ordinarie ansökningsperiod gäller för Lärarlyftet - speciallärare med inriktning utvecklingsstörning

Till vårterminen 2022 ges speciallärarprogrammet med inriktning utvecklingsstörning vid Göteborgs universitet. För dig som är intresserad av att söka utbildningen via Lärarlyftet är det viktigt att känna till att det är ordinarie ansökningsperiod för studier på högskolenivå (15 september till 15 oktober) som gäller. Detta skiljer sig från ordinarie speciallärarprogrammet som går att söka från 16 augusti till 15 september.

Om du har lärarexamen eller förskollärarexamen och har arbetat inom skolan i minst tre år så finns möjligheten att öka din behörighet och bli speciallärare. Det innebär att du får utveckla din pedagogik och didaktik för att kunna möta elever med särskilda behov.

I specialiseringen mot utvecklingsstörning får du stärka dina kunskaper om identitetsutveckling, vilka redskap som finns för alternativ och kompletterande kommunikation och interaktion i lärmiljön för elever med funktionsnedsättningar.

Lärarlyftet som är en satsning från Skolverket där du som är lärare kan öka din behörighet och bli speciallärare.

 

Sök speciallärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning via Lärarlyftet här.

Sök ordinarie speciallärarprogrammet, specialisering mot utvecklingsstörning här.