Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Öppna provföreläsningar i praktisk filosofi

Under vecka 46 är det provföreläsningar avseende anställning som universitetslektor i praktisk filosofi på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.

Föreläsningarna är öppna för alla intresserade.

Måndag 13 november

Plats: FLoV, Olof Wijksgatan 6, sal T302

10.00 – 10.30 Frans Svensson  Aristoteles etik: Tre faser i bok I av Den Nikomachiska etiken
10.45 – 11.15 Johan Gustafsson Är det bättre att rädda fler liv?

Fredag 17 november

Plats: Humanisten, Renströmsgatan 6, sal C442

09.15 – 09.45 John Eriksson
10.00 – 10.30 Ragnar Francén
10.45 – 11.15 Joakim Sandberg
11.30 – 12.00 Erik Malmqvist Kants moralfilosofi

Sidan kommer att uppdateras med föreläsningarnas rubriker.