Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Om maskiner, människor och moral på Vetenskapsfestivalen

Åtta forskare och doktorander från institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori medverkar på årets vetenskapsfestival i Göteborg som pågår 17-21 april.

<none>

Besökare kan fika med Staffan Larsson, professor i datalingvistik, och diskutera frågan huruvida maskiner kan tänka utifrån idén om Turingtestet. Dorna Behdadi, doktorand i praktisk filosofi, är med i två panelsamtal som båda tar upp etiska frågor kring framtida teknik. Ida Hallgren, doktorand i praktisk filosofi deltar i ett panelsamtal om tid.

Var med och kartlägg Göteborgs luftkvalitet i en workshop med Christopher Kullenberg, vetenskapsteoretiker.

På söndag förmiddag föreläser fyra forskare och doktorander från Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability, CLASP, på scenen i Nordstan: Simon Dobnik, Ellen Breitholtz, Mehdi Ghanimifard och Wafia Adouane. 

Alla aktiviteterna är kostnadsfria. Välkommen!

Mellan människa och maskin – debatt

Fredag 20 april 13:00-14:30, Stadsbiblioteket

Nästan allt på en människa går att byta ut. Men var går gränsen mellan människa och maskin? Kommer vi upphöra att vara individer och istället uppgå i större nätverk? Vi diskuterar existentiella, etiska, tekniska, medicinska och säkerhetsmässiga aspekter av reservdelsmänniskan – då, nu och i framtiden.

Medverkande: Dorna Behdadi, doktorand i praktisk filosofi, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Torbjörn Lundh, bitr professor i matematiska vetenskaper och Jan Ljungberg, professor i tillämpad informationsteknologi Moderator Torill Kornfeldt, vetenskapsjournalist.

Dorna Behdadi medverkar även vid invigningen.

Vad är tid? 

Fredag 20 april, 16:00-17:30, Pedagogen, Hus A sal AK2 137

Vad är tid för dig? Frågan ställs i dokumentärfilmen ”Vi befinner oss i nuet”, om Kulturkalaset 2017 av filmaren Nasrin Pakkho. Filmen är producerad av Kulturskolan i Östra Göteborg och Nasrin Pakkho Film. Nasrins videoelever medverkar i filmen. Visningen följs av ett filosofiskt samtal.

Medverkande: Nasrin Pakkho, dokumentärfilmare; Ida Hallgren filosofisk praktiker, psykolog, doktorand, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Joshua Bronson, filosofisk praktiker, doktor, University of London.

Citizen Science med miljösensorer för luftkvalitet

Lördag 21 april, 10:00-15:00, Chalmers Lindholmen, Kuggen


Var med och kartlägg Göteborgs luftkvalitet! Vi bygger ihop och programmerar sensorer som mäter luftkvalitet. De placeras utomhus runt om i staden och skickar mätdata i realtid via internet. Mätvärdena visas sedan på Universeum och på webben. Vi berättar också om projektet LoV-IoT och Luftdata.se.

Medverkande: Peter Ljungstrand och Erik Einebrant, RISE Interactive; Amanda von Matern, IMCG; Lars Samuelsson, Miljöförvaltningen, Göteborgs stad; Christopher Kullenberg och Karin Ekman, Göteborgs universitet; Ramiro Fuentes, Universeum.

Forskarfika

Lördag 21 april, 13:00 –15:00, Frilagret, Lagerhuset, workshop

Fika med en forskare och ställ frågor högt och lågt.

Staffan Larsson, professor i datalingvistik kommer att  diskutera frågan huruvida maskiner kan tänka utifrån idén om Turingtestet och vad nutida "intelligenta agenter" klarar av. 

17 forskare från Göteborgs universitet deltar. De är verksamma inom allt från konst och filmvetenskap till molekylärbiologi, psykologi, Artificiell Intelligens och matematik deltar. Vi bjuder på saft, kaffe och bulle.
Samarbete mellan Göteborgs universitet och Folkuniversitet.

Humans and machines in interaction

Sunday 22 April, 10:00 Nordstan, scenen

We build computational models that allow computers and robots have conversations with us. We discuss how humans and machines describe and understand the physical world. Computational models of spatial language give us an insight into the complexities of human language and cognition

Simon Dobnik, docent, CLASP, Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science

How humans reason in dialogue

Sunday 22 April, 10:40 Nordstan, scenen

I will discuss how we incrementally reason in dialogue jointly with our dialogue partners and what is this reasoning like by patients with schizophrenia.

Ellen Breitholtz, researcher, CLASP, Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science

Learning language and vision with neural networks

Sunday 22 April, 11:20 Nordstan, scenen

Artificial neural networks are commonly used for machine translation and image recognition. We show how these systems can be jointly built and how linguistic knowledge can improve them. For example, our knowledge about spatial language gives us new plans for designing these systems.

Mehdi Ghanimifard, Ph.D. CLASP, Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science

How to teach a machine to speak?

Sunday 22 April, 12:00 Nordstan, scenen

We aim to build machines with which we can have human-like interaction and perform tasks like translation. We use computational techniques to model human language using large textual corpora. I will talk about some of the recent techniques used to teach machines to understand and generate human languages.

Wafia Adouane, Ph.D. CLASP, Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science