Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Om kollegialt lärande som en väg mot framtidens skola

Publicerad

Hallå Ulf Blossing, professor och skolforskare vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik, som tillsammans med Ann-Christine Wennergren är aktuell med boken Kollegialt lärande. Resan mot framtidens skola. Vad står egentligen ett kollegialt lärande för?

– Kollegialt lärande står för olika former av gemensamt arbete, där kollegor tillsammans undersöker sambanden mellan undervisning och elevers lärande. Samarbetet genomsyras av systematik, dokumentation, analys och kritisk granskning där man utvecklar gemensam kunskap genom att både lära av varandras erfarenheter och ta tillvara befintlig kunskap inom området. Den vetenskapliga grunden är en förutsättning, liksom att bidra till beprövad erfarenhet.

Vad är det som gör det kollegiala lärandet så intressant och vad ger det en sådan särskilt kraft att förbättra undervisningen och bättre klara elevernas måluppfyllelse?
– Människan har en särskild förmåga att kommunicera och samarbeta mot gemensamma mål, och när lärare i skolor får till detta samlas alla enskilda lärares engagemang till just en kraftfull kraft. Intresset för det kollegiala lärandet bottnar i att många som arbetar i skolan har erfarit just detta och kan ana kraften, men har svårt att få till det på ett mer stadigvarande och hållbart sätt.

Vad krävs för att få till ett kollegialt lärande värt namnet?
– Det handlar bland annat om att komma överens om vad som ska vara innehållet i det kollegiala lärandet och att använda redskap som främjar engagemanget i kollegornas deltagande i lärandet. Men det handlar också om att bygga en skolorganisation med strukturer som stödjer ett sådant arbete.

Hur vet ni att detta verkligen fungerar i praktiken?
– Vi har sett många exempel på det på skolor och varje kapitel i boken illustreras med två exempel från praktiken.

Mer information:
Ulf Blossing, telefon: 0727-454646, e-post: ulf.blossing@gu.se