Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Omslaget på de nya avhandlingarna.
Så här kommer det att se ut.
Länkstig

Nytt utseende för fakultetens avhandlingar

Publicerad

Den bruna ryggen har blivit grön, omslaget bär nu ett foto och framsidans papper har blivit slittåligare. Se där några nyheter för den vetenskapliga bokserien "Acta universitatis Gothenburgesis - Gothenburg studies in Educational Sciences" (ACTA-GSES), där även fakultetens avhandlingar publiceras.

Bild
Omslaget på de nya avhandlingarna.
Så här kommer det att se ut.

Efter att Doktorandrådet sedan en tid drivit frågan om ett ”modernare” utseende för avhandlingar framlagda vid fakultetens fyra institutioner blir det premiär 31 januari då Margaretha Häggström lägger fram sin avhandling om estetiska erfarenheter i naturmöten.

En konkurrensaspekt

Hon var själv ordförande i Doktorandrådet då frågan om omgörning väcktes:
– Vi ville hänga med i vår multimodala tid då layout, där text och bild samverkar, spelar allt större roll. Vi ville att våra avhandlingar skulle spegla detta och bättre stå oss layoutmässigt mot de andra större lärosätena, säger hon.

Hon menar att det också finns en konkurrensaspekt i detta:
– Om läsaren får välja mellan en avhandling, med liknande innehåll, från Göteborg och en från till exempel Lund, så står sig våra avhandlingar slätt, säger hon.

Går ner i format

Det finns också en urskiljningsaspekt.
– Om det tidigare låg fem avhandlingar från Pedagogen på ett bord såg alla likadana ut. Med en bild kan man nu lättare urskilja varje avhandling, säger Margaretha Häggström som har tagit fram förslaget om nytt utseende tillsammans med Linda Morgan, kommunikatör på fakultetskansliet, och Anna Rehn, studieadministratör på institutionen för pedagogik och specialpedagogik.

Förändringen innebär att fakultetens avhandlingar nu också går ner något i format och ansluter sig till gällande GU-standard för avhandlingar vad gäller format och papperskvalitet.

Mer information om Acta universitatis Gothenburgesis – Gothenburg studies in Educational Sciences (ACTA-GSES)