Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt samarbete med universitet i Palestina

Publicerad

Institutionen för kulturvård har tillsammans med institutionerna för globala studier, för språk och litteratur och för svenska språket inlett ett samarbete med de palestinska lärosätena Birzeit University och Hebron Universty. Samarbetet har beviljats ett planeringsbidrag av stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT).Förhoppningen är att samarbetet ska skapa synergieffekter mellan ämnena fredsforskning, globala studier, arabiska, multilingualism och kritiska kulturarvsstudier.

– Syftet är att etablera och utveckla samarbeten som möjliggör lärarutbyten och studentmobilitet inom dessa fält, men också att undersöka möjligheter till forskningssamarbeten och kanske kapacitetsuppbyggnad. Vi vill skapa ett dynamiskt nätverk som möjliggör ömsesidiga och likvärdiga utbyten och samarbetsformer, säger Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för globala studier och projektledare för samarbetet.

Öka förståelsen för det Palestinska kulturarvet

Porträttbild på Feras Hammami, forskare på institutionen för kulturvårdFrån institutionen för kulturvård deltar Feras Hammami, biträdande lektor i kritiska kulturarvsstudier och urban planering, i samarbetet. Han menar att Palestina, som andra länder, har ett kulturarv som berör människor i hela världen.

– Samtidigt hör vi ofta om hur kulturarvet är inblandat i Israels ockupation av Palestina och jag hoppas på att samarbetet med Palestina kan hjälpa oss att här i Sverige få en bättre bild om hur det hänger ihop, säger Feras Hammami.

I början av januari besökte företrädare för de palestinska universiteten Göteborg för en gemensam workshop om kommande utbyten. Genom ett direkt samarbete med två ideella organisationer, palestinska ingenjörer i Sverige (PalTech) och Palestinska huset i Göteborg, arrangerades en paneldiskussion om de olika möjligheter och utmaningar som finns till ett akademiskt samarbete mellan Göteborgs universitet och olika universitet i Palestina.

I mars åker Feras Hammami, tillsammans med övriga deltagare från Sverige, till Palestina för att besöka de två universiteten och delta på en workshop. Dessutom kommer han undervisa om politik och kulturarv.
– Jag ser fram emot att fortsätta diskussionen och hitta nya möjligheter för samarbete, säger Feras Hammami.

Om STINT:
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT, inrättades efter beslut av regering och riksdag 1994 med ändamålet att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.