Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt projekt ska undersöka hur medier påverkar auktoritära värderingar bland medborgarna

Professor Mats Ekström vid JMG har fått 5,5 miljoner SEK från Vetenskapsrådet för att forska kring mediers betydelse för auktoritära attityder i samhället.

Bild
Porträtt Mats Ekström
Mats Ekström professor vid JMG, som fått 5,5 miljoner SEK från Vetenskapsrådet till nytt forskningsprojekt.
Foto: Johan Wingborg

Auktoritära värderingar och attityder har under senare år blivit allt mer framträdande inom Europas demokratier. Stora väljargrupper tilltalas när tradition, lag, ordning och nationella värderingar betonas samtidigt som Icke-traditionella livsstilar och minoriteters rättigheter ifrågasätts.

– Vi ser idag hur spänningar mellan auktoritära och liberala värderingar förstärkts i politiken och samhällsdebatten. Genom omfattande forskning vet vi att auktoritära värderingar aktiveras särskilt under kriser, när människor upplever hot mot ordning samt sociala och kulturella spänningar.

Det konstaterar Mats Ekström, professor vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet, som just fått anslag till det fyra år långa forskningsprojektet Aktivering och artikulering av auktoritära attityder.

Fokus på medborgare och inte enbart politiska ledare

– Forskning visar att nyhetsmedier kan bidra till att skapa just sådana här föreställningar om kriser, hot och spänningar, men kunskapen är begränsad om vilken roll medier kan spela för utveckling av auktoritära värderingar och attityder hos medborgare.

– Hittills har medieforskning nästan enbart fokuserat på de politiska ledarnas relation till medierna, förklarar Mats Ekström. Minst lika viktigt är det att förstå hur nyhetsagendan påverkar medborgarnas attityder och hur auktoritära respektive liberala värderingar aktiveras, diskuteras och cirkulerar i sociala medier.

Möjlighet till fördjupning

Under sin tid som forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap har han följt utvecklingen och, med ett särskilt intresse för politisk kommunikation, bland annat studerat högerpopulism i nyhetsmedier.

– Nu har vi tack vare de nya medlen från Vetenskapsrådet fått möjlighet att fördjupa oss i dessa komplexa frågor som engagerar så många och som har så stor betydelse för den politiska utvecklingen. 

Tre delstudier

Mats Ekström ska, bland annat i samarbete med forskarkollegan Adam Shehata vid JMG, genomföra tre delstudier:

  • panelexperiment som undersöker hur människor tolkar och formulerar attityder i relation till olika nyhetsinslag genom återkommande enkäter till ett representativt urval av medborgare
  • intervjuer med fokusgrupper
  • analyser av texter i nyhetsmedier och i diskussionsforum på nätet

Kombination av olika teorier

– Ambitionen med projektet är att ge ett viktigt vetenskapligt bidrag genom att kombinera teorier om värderingsförändringar i samhället, socialpsykologisk teori om auktoritära värderingar samt teori om medieeffekter.  Men projektet har också hög samhällsrelevans och vi  hoppas kunna bidra till diskussionen om centrala tendenser och utmaningar inom den samtida liberala demokratin.

Text: Cajsa Malmström

Läs mer

Kontakt

Mats Ekström, 0702-88 38 79, mats.ekstrom@gu.se