Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt mått visar på ökad makt och möjligheter för kvinnor

Publicerad

I dagarna lanseras ett index som gör det möjligt att jämföra kvinnors fri- och rättigheter i tid och rum på ett helt nytt sätt. Det är forskningsprogrammet Varieties of Democracy (V-Dem) vid Göteborgs universitet som tagit fram indexet som visar att kvinnors makt och möjligheter har ökat kraftigt de senaste hundra åren.

Olika FN-organ, som till exempel Förenta Nationernas utvecklingsprogram (UNDP), har gjort en rad försök att kartlägga kvinnors politiska deltagande ur ett globalt perspektiv. Dessa mätningar visar dock bara utvecklingen under de senaste åren vilket gör siffrorna problematiska att använda för jämförande studier.

– De mått som hittills använts har en del svagheter. Vårt nya index täcker in fler aspekter av processen kring kvinnors politiska deltagande och har en större räckvidd i tid och rum, säger Aksel Sundström, postdoktor i statsvetenskap.

Nya ”Women’s Political Empowerment Index” baseras på en stor datainsamling där tusentals forskare från olika länder har poängsatt hur väl ett land står sig sett till olika dimensioner av kvinnors makt och möjligheter. Insamlingen kartlägger i stort sett alla världens länder från år 1900 fram till idag.

Forskarna har tittat på både relativa värden som hur stor andel av politikerna i ett lands parlament som är kvinnor, och absoluta mått som i vilken utsträckning kvinnor anses kunna röra sig fritt i samhället.

Indexets fokus på kvinnors ”political empowerment” är en process som ska förstås som flerdimensionell, där det både handlar om hur väl kvinnor kan ta del av formellt beslutsfattande, men också hur väl kvinnor i ett lands befolkning vid en given tidpunkt kan sägas ha möjligheter att exempelvis uttrycka sina åsikter.

– Det unika med indexet är att det nu är enkelt, för vem som helst eftersom det är fritt att ladda ner, att få fram data över olika aspekter av ”empowerment” beroende på vad man vill veta mer om, säger Aksel Sundström.

Kvinnors makt och möjligheter ökar
Det nya indexet visar i stort att kvinnors makt och möjligheter i världen har ökat kraftigt de senaste hundra åren. Det finns dock vissa regioner där utvecklingen fortfarande går väldigt långsamt, inte minst i länder i Mellanöstern och Nordafrika.

För beslutsfattare kommer det vara användbart att kunna spåra vilka regioner som är i behov av särskilda insatser och med framtida uppdateringar av V-Dem:s data kommer det att gå att följa om utvecklingen går åt rätt håll.

 

FAKTA OM V-DEM OCH ”WOMEN’S POLITICAL ENPOWERMENT INDEX”

V-Dem drivs av Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet tillsammans med Kellog Institute vid Notre Dame University i USA. V-Dem består av ett världsomfattande nätverk av forskare (36 regionala ledare, 170 landkoordinatorer samt 2 800 landexperter) som samlar in relevant data från i princip världens alla länder.

V-Dem:s databas som innefattar 16 miljoner data över 173 länder och 115 år, är den största i sitt slag och möjliggör för detaljerad och nyanserad analys av praktiskt taget alla aspekter av demokrati. Den består av 350 unika indikatorer för vad demokrati är eller borde vara samt 5 olika index för demokrati och 37 index för olika delar av demokratin.

Databasen vann pris för bästa databas vid American Political Science Associations möte år 2016.

”Women’s Political Empowerment Index” är fritt att ladda ned via V-Dem:s hemsida: https://www.v-dem.net/en/