Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt internationellt masterprogram: Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi

Hösten 2017 startar ett nytt internationellt masterprogram vid Göteborgs universitet: Antik och medeltida filosofi och klassisk filolog.

Programmet är engelskspråkigt och riktar sig till studenter som har läst filosofi eller klassiska språk och som siktar på en forskarutbildning i antik och medeltida filosofihistoria och klassisk filologi – latin och grekiska.

Masterprogrammet blir ett viktigt tillskott till det nationella utbildningsutbudet inom ämnesområdena filosofihistoria, latin och grekiska. I det svenska systemet hålls ämnesområdena traditionellt mer isär än vad som vanligen är fallet i internationella sammanhang.

Det interdisciplinära upplägget ökar studenternas anställningsbarhet i latin och grekiska där anställning vid universitet utomlands i regel förutsätter kompetens i båda språken och i filosofihistoria där kompetens i klassiska språk är en förutsättning för forskning i antik och medeltida filosofi.

Programmet är utvecklat i nära samarbete med forskningsprogrammet Representation och verklighet: Historiska och nutida perspektiv på den aristoteliska traditionen och förbereder för forskarutbilding och en internationell forskarkarriär inom det tvärvetenskapliga området filosofihistoria och klassisk filologi.

För information om antagning
kontakta Martin Jacobsson, martin.jacobsson@gu.se

Läs mer om programmet på engelska: Ancient and Medieval Philosophy and Classical Philology, Master’s Programme.

Länk till antagning.se

Read the programme information on the university's website

För ytterligare information kontakta:
Christina Thomsen Thörnqvist
professor i latin
christina.thornqvist@gu.se
031-786 4348, 0766-184348