Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Porträtt på Alli Klapp.
Alli Klapp.
Länkstig

Nytt forskningsprojekt om självuppfattning och betyg

Publicerad

Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka på vilket sätt betyg och elevers självuppfattning av sin kompetens påverkar deras motivation och skolprestationer.

Bild
Porträtt på Alli Klapp.
Alli Klapp.

– Elevers självuppfattning påverkar hur det går för dem i skolan. Om vi får mer kunskap om hur orsakssambandet ser ut mellan självuppfattning, betyg och skolprestation kan det hjälpa oss att rigga undervisningen på ett bättre sätt och därmed hjälpa fler vidare att gå vidare i utbildningssystemet, säger Alli Klapp, docent på institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet.

Forskningsprojektet Elevers självuppfattning och skolprestation: ömsesidiga relationer och effekter av sociala jämförelser och betyg har beviljats närmare sex miljoner kronor av Vetenskapsrådet. Projektet kommer att pågå under fyra år med start i år. Det ska ledas av Alli Klapp. Därutöver kommer även Jan-Eric Gustavsson, senior professor i pedagogik, och två doktorander att arbeta i projektet.

Tre delprojekt kommer att genomföras. I det första projektet ska man titta på elevers självuppfattning och undersöka skillnader mellan self-concept, att en elev mer generellt tänker att hen är ”duktig i skolan” eller ”bra i engelska”, och self-efficacy, att en elev istället utgår från mer specifika kompetenser som ”jag är bra på huvudräkning” eller ”jag är bra på att tala inför publik”, och hur detta förutsäger skolresultat. I det andra delprojektet ska effekter av hur sociala jämförelser med klasskamrater påverkar elevernas self-efficacy och self-concept undersökas, och hur detta påverkar skolprestationer. I det sista delprojektet ska betygens effekt på det fortsatta lärandet undersökas.

Alla studier kommer att bygga på databasen Utvärdering genom uppföljning (UGU). Det är en av Sveriges största forskningsdatabaser inom utbildningsområdet. Den innehåller anonymiserade uppgifter om riksrepresentativa stickprov av skolelever från tio årskullar, födda mellan 1948 och 2004. Det unika med UGU är att den följer varje individ från mellanstadiet och upp genom hela utbildningssystemet. Därmed är det möjligt att se hur olika elever klarar skolan eller jämföra elever som växt upp och gått i skolan under olika tidsperioder.

För mer information:
Alli Klapp, docent på institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, telefon: 0738-558830, e-post: alli.klapp@ped.gu.se