Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt centrum sätter förnyat fokus på kulturarvsfrågor

Publicerad

Torsdagen den 21 april 2016 invigdes under högtidliga former Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet. En viktig uppgift för centret blir att undersöka hur vi kritiskt kan förhålla oss till kulturarvets olika dimensioner idag.

Kristian Kristiansen inledningstalar. Foto: Anders Simonsen.Professor Kristian Kristiansen talade vid invigningen av centrumbildningen. Foto: Anders Simonsen.

Torsdagen den 21 april invigdes under högtidliga former Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet. En viktig uppgift för centret blir att undersöka hur vi kritiskt kan förhålla oss till kulturarvets olika dimensioner idag.

Michael Rowlands. Foto: Anders Simonsen.− Jag är väldigt optimistisk och tacksam mot Göteborgs universitet som valt att satsa på den här forskningen. Centret kommer att fungera som en global plattform för många skilda forskningsinriktningar när det gäller kulturarv, säger Michael Rowlands, professor emeritus i antropologi och arkeologi vid University College London (UCL), som inledningstalade vid invigningen.

Centrum för kritiska kulturarvsstudier (Centre for Critical Heritage Studies, CCHS) är en av sex nya centrumbildningar inom ramen för UGOT Challenges, Göteborgs universitets stora forskningssatsning mot globala samhällsutmaningar, som startar i april. Just det här centret är ett partnerskap mellan Göteborgs universitet och University College London under de kommande sex åren.

Centrumbildningen samlar fyra forskningskluster som fångar upp de globala samhällsutmaningarna kopplade till olika aspekter av kulturarv i dåtid, nutid och framtid.

− De senaste 10-15 åren har kulturarvet blivit alltmer mångfaldigt genom att allt fler är med och anger vad som är ett kulturarv. Därmed uppstår nya former av kulturarv samtidigt som också gamla former återuppstått. Det senare gäller arkiv och digital humaniora, medan urbana rum och hälsa är nya former av kulturarv, liksom återvinning och vintage, säger Kristian Kristiansen, professor i arkeologi och föreståndare för centret.

Ett tema som kommer att utvecklas inom centrumbildningen fokuserar på forskning om kulturarv med hjälp av nya naturvetenskapliga metoder. Dessutom ingår Kulturarvsakademin, som har till syfte att vara en ”brobyggare” mellan akademin och det omgivande samhället.

Anita Synnestvedt. Foto: Anders Simonsen.− Mitt uppdrag är att skapa en plattform där olika kultur- och minnesinstitutioner, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen kan mötas. Kulturarvsakademin ska stödja kunskapsutvecklingen inom universiteten och kulturinstitutionerna och medverka till att teori och praktik kan samverka. Den huvudsakliga verksamheten består av seminarier, konferenser och fortbildning, säger Anita Synnestvedt, forskare i arkeologi och koordinator för Kulturarvsakademin.

Vilken roll kommer centret att spela?
− Jag hoppas det kommer innebära att forskning om kulturarv och dess olika processer utvecklas och fördjupas, vilket behövs i vår globaliserade värld. Vi står inför många utmaningar där diskussioner och forskning om kulturarv kan ha stor betydelse. Centret kan därmed också medverka med kritiska perspektiv i en samtida debatt och i samhällsutvecklingen om frågor som rör kulturarv, säger Anita Synnestvedt.