Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nytt centrum sätter fokus på global migration

Publicerad

En mer nyanserad och faktabaserad samhällsdebatt om migrationens för- och nackdelar utifrån ett samhälls- och individperspektiv. Det är en av tankarna med det nya centrum för global migration som nu inrättas vid Göteborgs universitet.

− Min övertygelse och förhoppning är att centrumbildningen kan spela en viktig roll i att synliggöra den forskning som finns, att stärka forskningen genom ökad intern och extern samverkan. Vi vill också att centrumet ska bidra med lösningar på samhällsproblem knutna till migration och integration, säger Helena Lindholm, prorektor vid Göteborgs universitet.

Global migration är idag en viktig del av vår samtid där det finns två motsatta trender som det nya centrumet vill uppmärksamma. Den ena består i ett ökat tryck av immigration på grund av politiska eller militära konflikter, fattigdom och miljökatastrofer. Den andra utgörs av den allt strängare immigrationspolitik och negativa attityd mot invandring som råder, enligt statsvetaren och centrumets föreståndare, Andrea Spehar.

− Den globala migrationen förväntas att öka i framtiden och en av de viktigaste framtidsfrågorna är att finna svaret på hur fördelarna med migration kan maximeras, samtidigt som negativa effekter minimeras, säger hon.

Internationell migration påverkar samhället och individer på många olika sätt. Den har inverkan på befolkningsförändringar, arbetsmarknad och internationella relationer, samtidigt som den berör frågor om identitet och tillhörighet hos individen.

− Medan vissa forskningsämnen har ett mikroperspektiv och studerar migranten som aktör, har andra ett större intresse för de sociala strukturer och institutioner som påverkar och påverkas av migration. Det nya centrumet skapar ökade möjligheter till samverkan över stora delar av universitetet, säger Andrea Spehar.

Centrumbildningen ska också skapa kontaktytor mellan näringsliv, offentliga organisationer, det civila samhället och Göteborgs universitet i frågor som rör migration och integration. Flera lokala aktörer kommer på olika sätt att involveras i arbetet, till exempel Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Röda korset.

− Samhället behöver ökad kunskap om flyktingskap och flyktorganisationer, samt om vad som kan underlätta respektive försvåra integration och inkludering. Forskningen behöver å sin sida samarbeta med olika samhällsaktörer för att få större tillgång till praktikernära och policyorienterad kunskap. Genom ökad samverkan kan vi gemensamt bli bättre på att ställa forskningsfrågor av relevans för såväl forskningen som praktiken, säger Helena Lindholm.

Fakta om Centrum för global migration

Centrum för global migration inrättas som ett fakultetsövergripande centrum vid Göteborgs universitet och har institutionen för globala studier som värdinstitution. Centrumet samlar forskning om migration inom bland annat följande ämnen: antropologi, medicin, psykologi, statsvetenskap, religion, historia, pedagogik, juridik, ekonomi och sociologi.

Mer information:
Helena Lindholm, telefon: 076−024 01 88, e-post: helena.lindhom@gu.se
Andrea Spehar, telefon: 070−769 48 50, e-post: andrea.spehar@pol.gu.se