Bild
Geovetarcentrum
Geovetarcentrum vid Göteborgs universitet.
Foto: Eugenia Andersson
Länkstig

Ny institutionsledning på plats

Publicerad

Hans Linderholm är ny prefekt vid Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet. Tillsammans med proprefekt Heather Reese kommer han att leda verksamheten vid institutionen under mandatperioden 2022 - 2028. I den nya ledningsgruppen ingår också tre viceprefekter med ansvar för utbildning, forskning och samverkan.

Den nya ledningsgruppen tillträdde 1 juli 2022 och består av:

Hans Linderholm, prefekt, professor i naturgeografi

Heather Reese, proprefekt, universitetslektor

Johan Hogmalm, viceprefekt med utbildningsansvar, forskningsingenjör

Robert Björk, viceprefekt med forskningsansvar, universitetslektor

Deliang Chen, viceprefekt med samverkansansvar, professor i fysikalisk meterologi