Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nya tvärvetenskapliga masterkurser från hösten 2018

Publicerad

Hösten 2018 startar två helt nya tvärvetenskapliga masterkurser om relationen mellan hav och samhälle. Kurserna ges av institutionen för marina vetenskaper, men riktar sig inte bara till naturvetarstudenter utan även till de som till exempel läser ekonomi, juridik eller samhällsvetenskap.

Skärgårdsbild med båtar från Tjärnö

Hösten 2018 startar två helt nya tvärvetenskapliga masterkurser om relationen mellan hav och samhälle. Kurserna ges av institutionen för marina vetenskaper, men riktar sig inte bara till naturvetarstudenter utan även till de som till exempel läser ekonomi, juridik eller samhällsvetenskap.
- Kurserna är unika i sitt slag, och vänder sig till studenter som till exempel vill jobba med myndighetsfrågor inom det marina området, på konsultföretag eller inom den marina industrin, säger kursansvarige Per-Olav Moksnes.

Båda kurserna kommer att ingå i det fakultetsövergripande masterprogrammet Sea and Society, som planeras att ges från och med hösten 2019. Men redan till höst finns det alltså möjlighet att läsa två 15-poängskurser inom området. Den första kursen, Relationen hav och samhälle; historiska perspektiv, dagens situation och framtidens utmaningar, ska bland annat ge övergripande kunskap om hur relationen mellan samhället och havet förändrats genom historien, och vilka hot och möjligheter som finns i framtiden.

Den andra kursen, Blågrön ekonomi och hållbart nyttjande av marina resurser, är tänkt att ge en bred kunskap om balansen mellan å ena sidan utnyttjandet och ekonomin kring marina och maritima aktiviteter, och å andra sidan ett hållbart ekosystem. Studenterna kommer också att få en introduktion till hur marina och maritima resurser ägs och regleras på nationell, regional och global nivå.

Kurserna kommer att vara öppna för både svenska och internationella studenter, och ges på engelska.

Mer information

Mer information om kurserna finns på: havochsamhalle.gu.se/english/education