Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nya hedersdoktorer utsedda på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Publicerad

Professorerna Franck Cochoy från Frankrike och Frans Pennings från Nederländerna har utsetts till hedersdoktorer vid Handelshögskolan i Göteborg. Båda två har, och har haft, stor betydelse för Handelshögskolans utveckling och internationella relationer. De har tidigare ingått i skolans gästprofessorsprogram. Hedersdoktorerna mottar sin titel vid universitetets doktorspromotion den 24 oktober.

Franck CochoyFranck Cochoy är en ledande forskare inom ny ekonomisk sociologi. Hans forskning om samtida marknader har fått ännu större relevans och aktualitet med den senaste finanskrisen. Franck Cochoy har visat att de traditionella sätten att förstå och beskriva marknader är föråldrade. För att förstå nya och innovativa sätt att skapa och aktivera marknader framhåller han vikten av att se marknader som framväxande och skapade i samverkan mellan aktörer som konsumenter och företag, produkter och regelverk. Franck Cochoy är professor i sociologi vid University of Toulouse Jean Jaurés i Frankrike.

Frans PenningsFrans Pennings forskar inom nationell och internationell socialförsäkringsrätt. Han rör sig även i gränslandet mellan arbetsrätt och socialförsäkringsrätt, där han ses som en av de ledande rättsvetenskapliga experterna. Bland huvudfrågorna finns hur konventioner från Internationella arbetsorganisationen ILO påverkar nationella system, EUs socialförsäkringsinstrument, nationell lagstiftning om arbetslöshet, funktionshinder och sjukersättningar, samt betydelsen av anställningsavtal. Frans Pennings är professor i arbetsrätt och socialförsäkringsrätt vid universitetet i Utrecht, Nederländerna.

Dagen före doktorspromotionen, den 23 oktober, kommer de att hålla var sin öppen föreläsning i kortformat på Handelshögskolan.