Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Kvinna i rullstol framför datorarbetsplats
Foto: iStock
Länkstig

Nya digitala designmöjligheter för funktionsnedsattas deltagande i arbetslivet

Publicerad

Hemarbete i en digital miljö kan innebära nya möjligheter till ökat deltagande i arbetslivet för personer med funktionsnedsättning. Ett nytt forskningsprojekt ska undersöka gruppens arbetsdeltagande under pandemin och vilka framtidsscenarier som de digitala erfarenheterna kan innebära för arbetslivet.

– Vi kommer att undersöka både kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser av att arbeta hemifrån i digitala miljöer och vilka nya betydelser av social delaktighet som detta innebär, säger Jörgen Lundälv, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet och projektledare för projektet.

Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet finansieras av FORTE och bygger på ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Malmö universitet och RISE. Funktionshinder- och patientorganisationer i Sverige kommer att spela en central roll för projektets utformning och resultat. Målgruppen kommer att delta i olika forskningsaktiviteter där resultaten av dessa sedan formuleras som designmöjligheter.

Inkluderande forskning

– Utgångspunkten är det vi kallar brukarmedverkan, alltså inkluderande forskning. Tillsammans med målgruppen kommer vi att ta fram lösningsförslag för de problem och utmaningar som personer med funktionsnedsättningar möter i arbetslivet. Målet är att bidra till att skapa ett mer inkluderande samhälle och minska ohälsan inom arbetslivet.

– Det ska bli jättespännande att genomföra ett multidisciplinärt arbetslivsprojekt inom funktionshinderområdet. Forskare från socialt arbete, interaktionsdesign och kommunikation kommer att bidra med olika perspektiv och komplettera varandra, säger Jörgen Lundälv.

TEXT: JENNY MEYER

Mer om projektet

Projekttitel: Arbetsliv under Covid-19 pandemin: lärande erfarenheter, designmöjligheter och framtida arbetsliv för personer med funktionsnedsättningar

Beviljade medel: 4 370 000 SEK

Forskare i projektet:

Jörgen Lundälv, projektledare, docent i socialt arbete, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. Telefon: 031-786 57 95, Mobil: 0761-724711 E-post: jorgen.lundalv@socwork.gu.se

Elisabet M. Nilsson, universitetslektor i interaktionsdesign vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) vid Malmö universitet. Mobil:0706 03 36 96, E-post: elisabet.nilsson@mau.se

Jeroen Peeters, senior forskare i interaktionsdesign vid RISE. Mobil: 073 389 78 73 E-post: jeroen.peeters@ri.se

Magnus Eriksson, sociolog och senior forskare vid RISE. Mobil: 070 559 44 64  E-post: magnus.eriksson@ri.se