Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nya böcker om personcentrerad vård skrivna av patienter, personal och forskare och medverkan på årets Bokmässa

Publicerad

Att arbeta i partnerskap med patient och närstående är en av grundpelarna i personcentrerad vård. Detta förhållningssätt genomsyrar all verksamhet inom Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) och har nu resulterat i två unika läroböcker om personcentrerad vård, där några av centrumets patientrepresentanter är medförfattare. Böckerna, som författarna hoppas ska utgöra konkreta verktyg för att möjliggöra en personcentrerad hälso- och sjukvård, har redan fått en hel del uppmärksamhet, och kommer nu att presenteras på årets Bokmässa.

Personcentrering i hälso- och sjukvård – rapport från verkligheten (Redaktörer: Hans-Inge Persson, Mikaela Javinger och Inger Ekman) heter den bok som kommer att presenteras vid ett mini-seminarium under årets Bokmässa. Boken fick redan i våras en del medial uppmärksamhet, i Sverige Radio och Dagens Medicin (Läs och hör mer här. ). Detta är en lärobok som vänder sig till studenter och yrkesverksamma inom vård, medicin och hälsa. Läsaren får ta del av berättelser ur såväl anhörig- och patientperspektiv som representanter från yrkesgrupper såsom arbetsterapeut, sjuksköterska, läkare och fysioterapeut. Tillsammans bygger de olika berättelserna en sammanhållen bild av hur man i praktiken kan arbeta personcentrerat: ett stödjande ledarskap, ett tvärprofessionellt samarbete, vikten av att lyssna är viktiga aspekter. Bilden blir komplett med ett kapitel om aktuell forskning kring personcentrerad hälso- och sjukvård och etik i praktiken.

Poster om Bokmässan i GöteborgDen 1 oktober kl. 14.30 kommer Hans-Inge Persson, en av författarna, som också ingår i GPCCs personråd för patienter och närstående, att presentera boken på Bokmässan tillsammans med Kristina Iritz Hedberg, som är bokens förläggare.

Boken släpps senare under hösten, men kan redan nu beställas från förlaget. Länk till boken på Libers hemsida.

Vägen till patientens värld och personcentrerad vård. Att bli lyssnad på och förstådd (Redaktörer: Karin Dahlberg och Inger Ekman). Denna bok, som redan har släppts, handlar om vikten av att lyssna till och förstå patienter, och hur det kan gå till när patient, närstående och professionella inom hälso- och sjukvården förstår - eller inte förstår - varandra när det gäller hur vården, omsorgen eller rehabiliteringen ska utformas och genomföras. Författarna betonar förståelsens värde för att skapa en samsyn mellan patient och professionella i vården. Att lyssna är en förutsättning för personcentrerad vård, det är också en förutsättning för att kunna förstå hur tillståndet och situationen upplevs av patient och närstående.

Alla vet hur gott det är att känna sig förstådd eller att göra sig förstådd. Och alla vet hur ont det gör att inte bli förstådd. Men lika viktig som förståelsen är, lika svår är den. Man tror att man varit tydlig men ändå uppstår missförstånd. Boken analyserar förståelsens teori och ger exempel på förståelsens praktik från patienter, närstående och professionella inom hälso- och sjukvården samt ger många exempel på forskning inom området. Boken vänder sig till samtliga professioner, såväl studerande som yrkesverksamma.

Läs mer och beställ boken hos förlaget via denna länk.