Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny Vårdanalysrapport: Från mottagare till medskapare, ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård

Publicerad

Omslaget på Vårdanalys nya rapport Från mottagare till medskapareMyndigheten för Vårdanalys släppte idag en ny rapport som ska vägleda och inspirera beslutsfattare, vårdpersonal och patientföreträdare i arbetet med att skapa en mer personcentrerad vård. I samband med rapportsläppet anordnade man ett heldagsseminarium på temat Omställning pågår – så skapas en personcentrerad hälso- och sjukvård på alla nivåer, som live-streamades och även går att ses i efterhand.

Idag 14 november släppte Myndigheten för Vårdanalys rapporten Från mottagare till medskapare, ett kunskapsunderlag för en mer personcentrerad hälso- och sjukvård. Den syftar till att bli ett stöd för hela hälso- och sjukvårdssystemet, från regioner till avdelningar, i arbetet med att ställa om till en mer personcentrerad vård. Rapporten kan beställas eller laddas ner som PDF från myndighetens hemsida via denna länk.

Personcentrering ur ett svenskt perspektiv nu, det internationella till våren

Rapporten handlar om personcentrering ur ett svenskt perspektiv, och har tagits fram utifrån en internationell forskningsantologi som Vårdanalys har initierat. Forskningsantologin heter Achieveing Person-centred Health Systems; Evidence, Strategies and Challenges och arbetet med denna utförs av European Observatory on Health Systems and Policies (mer information om dem via denna länk). Den kommer att publiceras under våren 2019.

Heldagsseminarium som kan ses i efterhand

För att markera dagens rapportsläpp arrangerade Vårdanalys även ett heldagsseminarium Omställning pågår – så skapas en personcentrerad hälso- och sjukvård på alla nivåer, som live-streamades och även går att ses i efterhand på YouTube via denna länk.

Några av talarna på konferensen var: Ellen Nolte från European Observatory on Health Systems and Policies, Kajsa Westling, utredare på Vårdanalys, Mikaela Javinger, patientrepresentant bland annat i GPCCs personråd, Angela Coulter, Senior Research Scientist på Oxford University, Elisabet Fransson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Dalarna och Anders Anell, professor i hälso- och sjukvårdens organisation och styrning på Lunds universitet.

Kajsa Westlings presentation av rapporten kan laddas ner här i PDF.

GPCC är en av många som bidragit till rapportens framställande med rådgivning och rapporten refererar även till GPCCs forskning och definitioner av personcentrerad vård.