Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny väg till revisorsjobbet

Publicerad

Nu inrättar Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ett ettårigt kurspaket för den som vill bli auktoriserad revisor, ekonomichef, controller eller konsult. Mycket positivt, menar företrädare för branschen som efterlyst denna typ av utbildning.

Det nya kurspaketet kallas Avancerad externredovisning med juridik. Här får studenterna lära sig om reglering och praktisk tillämpning inom båda områdena; externredovisning och juridik. Kurserna uppfyller de utbildningsmässiga kraven för att bli auktoriserad revisor.

– Det nya kurspaketet är ett resultat av en dialog med revisionsbranschen som efterfrågat en utbildning av detta slag. Dessutom har lärarna på kursen både en akademisk och en praktisk bakgrund och vi har ett nära samarbete med näringslivet, säger universitetslektor Anna Karin Pettersson som är kurskoordinator och en av lärarna på den nya satsningen.

Arbetsmarknaden bedöms som mycket god. Revisionsbyråerna räknar med ett kontinuerligt behov av nyanställningar de kommande åren.

– Det är mycket positivt att Handelshögskolan erbjuder ett tydligt kurspaket med inriktning mot revision. Det underlättar för oss i vår rekryteringsprocess, då kurspaketet mot revision säkerställer en bra grund för en fortsatt karriär som auktoriserad revisor, säger Katarina Roddar, personaldirektör på PwC.

Det nya kurspaketet är på avancerad nivå, vilket innebär att det krävs en avslutad kandidatexamen med vissa särskilda kurser för att kunna söka. Efter avslutad utbildning kan man ansöka om en magisterexamen i företagsekonomi.

– Många studenter väljer en karriär inom revision efter studierna och kurspaketet är särskilt anpassat för dem. Men utbildningen är bredare och öppnar dörrar till fler yrken, som ekonomichef, controller och konsult inom olika områden, säger Anna Karin Pettersson.

Mer information: fek.handels.gu.se/reju


Kontaktinformation:

Anna Karin Pettersson, kurskoordinator
annakarin.pettersson@handels.gu.se
Tel 031-786 5409