Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny, unik inriktning mot neurosjukvård i specialistsjuksköterskeprogrammet

Publicerad

Är du sjuksköterska och intresserad av en varierande och kvalificerad roll inom neurosjukvården? Från och med våren 2019 kan du söka specialistsjusksköterskeprogrammet med inriktning på just neurosjukvård! Göteborgs universitet blir då först i landet med att erbjuda denna utbildning som ger en fördjupad kompetens i vård av sjukdomar och skador i hjärna och nervsystem. Utbildningen startar hösten 2019.

Anneli Ozanne, inriktningsansvarig, berättar mer: ”Det har länge funnits en nationell efterfrågan på en specialistsjuksköterskeutbildning i neurosjukvård” säger hon. ”Personer som drabbats av neurologisk sjukdom eller skada har många gånger stora omvårdnadsbehov som också kräver avancerad vård och medicinska behandlingar. Det finns behov i vården av att öka kompetensen hos sjuksköterskor för att de ska kunna möta de vårdbehov som dessa patienter har”. Det är också därför som institutionen för vårdvetenskap och hälsa tillsammans med institutionen för neurovetenskap och fysiologi på utvecklingsenheten vid GU startar denna utbildning.

Folksjukdomar i hjärna och nervsystem 

Neurosjukvård innefattar vård, diagnostisering och rehabilitering av patienter med sjukdomar och skador i hjärna, ryggmärg, nerver och muskler. Exempel på sådana sjukdomar och skador är stroke, epilepsi, Parkinsons sjukdom, MS, hjärntumörer och missbildningar i hjärnan samt ryggmärgs- och skallskador efter trauman. Därmed ingår vård inom neurologi, neurokirurgi, stroke och rehabilitering. ”Vi möter alla slags patienter, säger Anneli Ozanne, från de som har lindriga symtom, till patienter som drabbas av akut och ibland svårt insjuknande på grund av sjukdom eller skada. Förhoppningsvis kan vi genom behandling, rehabilitering och god omvårdnad hjälpa dessa patienter att återgå till ett liv med så få komplikationer som möjligt. Men ibland blir tyvärr inte utfallet så bra och då är det viktigt att vården utformas så att personen och dennes familj får det så gott som möjligt utifrån de förutsättningar som finns”.


Varför tycker du att man ska söka denna specialistinriktning?
”Jag tycker att den som är intresserad av neurologisk sjukdom eller skada oavsett var man arbetar och vill förbättra sina kunskaper för att ge en bättre vård till dessa patienter ska söka”, säger Anneli Ozanne. ”Idag möter vi personer med neurologisk sjukdom eller skada överallt i vården vilket också innebär att kompetens behövs i alla led av vårdkedjan: från akut högteknologisk vård till rehabilitering eller palliativ vård. Man kan arbeta inom slutenvård, öppenvård eller dagvård inom neurologi, neurokirurgi, stroke, rehabilitering eller medicin, men man kan också exempelvis arbeta inom kommun eller primärvård. Det finns alltså väldigt många möjligheter. Ledord som användes vid uppbyggnaden av utbildningen var Patienten i fokus, vårdkedjeperspektiv och ett tvärprofessionellt förhållningssätt med teamarbete”.


Hur upplever du att det är att arbeta med neurologiska sjukdomar?
”Jag har själv, ända sedan jag blev legitimerad sjuksköterska år 2000 arbetat med personer som drabbats av neurologisk sjukdom eller skada. De första tre åren inom neurokirurgi och därefter inom neurologi i såväl sluten- som öppenvård. Det säger kanske en del om hur mycket jag uppskattar att vara en del av denna vård. De senaste åren har arbetat både inom universitetet och neurosjukvården vilket innebär att jag arbetar på neurologmottagningen en dag i veckan. Det är något jag verkligen har velat. Dels för att jag tycker om att vara sjuksköterska och att vårda, dels för att mötet med patienter och närstående ger mig väldigt mycket tillbaka, dels för mina kolleger och dels för att det är en miljö där jag ständigt lär mig nya saker! Det är också väldigt värdefullt att kunna koppla ihop kliniskt arbete med både undervisning och forskning vilket jag kan göra idag”.

Ett yrke med skiftande roller 

”Variationen av den vård man ger är stor vilket också gör att det kan passa många sorts människor att arbeta med personer som har neurologisk sjukdom eller skada”, fortsätter Anneli. ”Det finns stora möjligheter att byta arbetsuppgifter men ändå jobba kvar inom samma område. En annan sak som jag verkligen uppskattar är att vi har en multiprofessionell teamsamverkan”. Självklart finns det utmaningar också. ”Att jobba med personer som drabbats av neurologisk sjukdom eller skada innebär att det ofta är svåra tillstånd vilket också berör väldigt mycket och ibland kan kännas betungande. Då är vikten av ett gott kollegialt stöd väldigt betydelsefull vilket jag verkligen tycker att jag får i mitt arbete”.

Sök programmet!

Ansökan är öppen den 15/2 - 15/3 och görs via www.antagning.se . Utbildningen riktar sig till dig som har en examen som sjuksköterska om minst 180 hp, har minst ett år yrkeslivserfarenhet och som vill ta nästa steg och bli specialistsjuksköterska. Du som söker kanske redan har gått kurser på Utvecklingsenheten - i så fall kan det kan finnas möjlighet att tillgodoräkna sig en del av dem.
Studievägledning