Bild
Foro av Lars-Olof Johansson
Lars-Olof Johansson är kursansvarig för den nya kursen Politisk psykologi
Foto: Erika Danielsson
Länkstig

Ny kurs: Politisk psykologi

Publicerad

Till hösten startar en helt ny kurs på Psykologiska institutionen som riktar in sig på området politisk psykologi. Lars Olof Johansson, professor och kursansvarig berättar mer vad den går ut på och varför du ska söka.

– Politisk psykologi är ett ganska brett område där vi använder psykologi för att studera och förstå politiska processer, attityder och beteende. Vad motiverar oss och får oss att agera, hur uppstår aktivism, vad baseras våra moraliska ståndpunkter på och hur påverkas vårt beslutfattande av till exempel propaganda eller hotfulla situationer? Det är några av de frågor vi kommer ta upp i den här kursen.

Vem riktar sig kursen till, vem ska söka den?

– Den riktar sig till den som är intresserade av hur psykologi, och då kanske främst socialpsykologi, inverkar och påverkar oss som individer och som grupp i politiska sammanhang, säger Lars Olof Johansson och fortsätter,

– Kursen är på avancerad nivå och kan sökas av alla med 180 högskolepoäng eller mer och då den ges på engelska är godkänt i Engelska 6/B från gymnasiet eller motsvarande ett krav. Den ingår i Statsvetenskapliga institutionens Master´s Programme in Political Science: Environmental Governance and Behavior, men kan också läsas fristående av såväl psykologistudenter som andra intresserade.

Vad är tanken att kursen ska ge den som läser den?

- En ökad kunskap om och förståelse för psykologiska perspektiv på politiska processer, företeelser och problem. Hur tas ekonomiska beslut, varför uppstod sådan polarisering i samhället kring Covid19-vaccinering, hur upplevs olika former av resursfördelning?
Särskild givande tror vi att den kommer vara för den som är intresserad av en karriär inom miljöstyrning och hållbar utveckling.

Mer om kursen Politisk psykologi och hur du ansöker