Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny föreståndare för Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning

Publicerad

Hallå där Jonas Emanuelsson, universitetslektor och nuvarande prefekt vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession,

som blir ny föreståndare för CUL, Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, under de närmaste tre åren.

Jonas EmanuelssonVarför sökte du jobbet?
– CUL är en viktig angelägenhet i och med att det handlar om att stötta fakultetsövergripande och praktikutvecklande forskning i och om skolan bland annat genom en forskarutbildning där flertalet av de framlagda avhandlingarna inom forskarskolan som CUL driver behandlar frågor som relaterar till pedagogiska praktiker och verksamhetsnära och didaktiska problem i skolverksamheten.

Hur väl känner du till CULs verksamhet?
– Jag har i olika roller följt CUL ända sedan starten 2005. Jag har medverkat i verksamheten som temaledare, handledare och som lärare i utbildning på forskarnivå inklusive CULs kurser. Därutöver har jag varit studierektor för utbildning på forskarnivå vid dåvarande institutionen för pedagogik och didaktik 2005-2009 och därmed fakultetens representant i flera antagningar till forskarskolan. Sedan 2010 har jag varit prefekt för institutionen för didaktik och pedagogisk profession vars profil ligger väl i linje med betydande delar av CULs innehållsliga strävande.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du för CUL framöver?
– CUL behöver bidra mer till att stärka samarbetet mellan GUs fakulteter och skolhuvudmännen. Vi bör skapa arenor för möten mellan skolhuvudmännen och
företrädare för akademin där relevanta forskningsfrågor kan formuleras och undersökas i samarbete, frågor som både möter praktikens krav på relevans, skolans krav på vetenskaplig grund och akademins krav på relevans och vetenskaplighet.
CUL med sitt fokus på fakultetsövergripande samarbete kring forskning inom utbildningsvetenskap har stor potential att gå i framkant i arbetet att utveckla relevant utbildningsvetenskaplig forskning som kan bidra till skolans utveckling.

CUL bildades 2005 och är sedan 1 juli 2016 flyttad från dåvarande Lärarutbildningsnämnden till Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Sedan starten har ett 70-tal avhandlingar utvecklats och lagts fram inom ramen för forskarskolan. Föreståndaren för CUL utses av rektor för Göteborgs universitet.

Mer information: Jonas Emanuelsson: jonas.emanuelsson@ped.gu.se, 031-786 2265.