Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny docent med fokus på skola och högre utbildning

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Jan Gustafsson, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, som docent i pedagogik.

Jan Gustafsson disputerade 2003 med avhandlingen Integration som text, diskursiv och social praktik. Efter det har hans forskning skett utefter två spår, dels högre utbildning, dels etnografi och skola.

Nya karriärlandskap

Det första spåret handlar bland annat om omstrukturering och nya karriärvägar inom den utbildningsvetenskapliga disciplinen och där var han en av de deltagande forskarna i det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Kön och karriär inom akademin som leddes av forskare vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten.

I en aktuell artikel i detta spår visar han exempelvis hur karriärkapital och sociala nätverk blir betydelsefulla i det nya karriärlandskap som växer fram inom högre utbildning.

Det andra spåret fokuserar etnografi och skola. Jan Gustafsson var en av de deltagande forskarna inom forskningsprojektet Skolprestationer och kön. Om undervisning, ungdomsgrupper och lokala villkor. Också detta projekt finansierades av Vetenskapsrådet och leddes från Utbildningsvetenskapliga fakulteten. 

Skapar stora skillnader

Jan Gustafssons forskningsstudier inom ramen för det senare projektet visar hur en långt driven differentierad skolutvecklingsmodell skapar stora skillnader mellan eleverna i en undersökt grundskola och i praktiken etablerar olika studiegångar för olika elever. I en annan studie, De framgångsrika pojkarna, inom ramen för forskningsprojektet ger Jan Gustafsson en motbild till den vanliga föreställningen att arbetarpojkar tenderar att prioritera sociala relationer och bortse från skolprestationer.

För mer information, kontakta Jan Gustafsson, jan.gustafsson@ped.gu.se, 031-7862108