Hoppa till huvudinnehåll
Bild
En idrottslärare ger instruktioner.
Foto: Peter Ekvall/Mostphotos
Länkstig

Ny docent forskar om idrottslärare

Publicerad

Utbildningsvetenskapliga fakulteten har antagit Konstantin Kougioumtzis, verksam vid Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI), som docent i idrottsvetenskap.

Bild
Porträtt på Konstantin Kougioumtzis.
Konstantin Kougioumtzis.

Konstantin Kougioumtzis disputerade vid Göteborgs universitet år 2006 med avhandlingen Lärarkulturer och professionskoder – En komparativ studie av idrottslärare i Sverige och Grekland. Därefter har han fortsatt att forska om främst idrottslärare och undervisning i hälsa och idrott. I ett svenskt perspektiv, men också i internationella samarbeten. Han har också forskat om barn och ungas bollkänsla, och i ett nyligen avslutat projekt har han tillsammans med forskare från Karlstad universitet och Linnéuniversitet undersökt nyanlända barn och ungdomars möte med den svenska föreningsidrotten.

Konstantin Kougioumtzis är i grunden lärare i idrott och hälsa och har efter disputationen arbetat mycket som lärarutbildare vid Göteborgs universitet men också vid Karlstad universitet och i Grekland.