Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny CGM-studie om mottagande och integration i Göteborg

Publicerad

På uppdrag av Göteborgs Stad har Centrum för Global Migration tagit fram en studie om nyanlända flyktingars syn på mottagande och integration i Göteborg.

Studien NY I STADEN: Hur upplever nyanlända flyktingar mottagande och integration i Göteborgs Stad, 2015-2017 är skriven av Kristin Franke Björkman och Andrea Spehar, Centrum för Global Migration, på uppdrag av Göteborgs Stad.

Studiens utgångspunkt är de delar av mottagandet och integrationen av nyanlända som ligger under stadens ansvar, vilket inkluderar boende, undervisning i svenska för invandare (sfi) och samhällsorientering, vuxenutbildning samt individ- och familjeärenden.
Även arbetsmarknadsinsatser, som ligger utanför stadens direkta ansvar, har inkluderats.

Studien baseras på gruppintervjuer som genomfördes på arabiska, somaliska och persiska/dari samt individuella intervjuer med flyktingar som anlänt under åren 2015-2017.

Att ge nyanlända en röst i debatten om mottagande och integration har varit en central del av studiens syfte. Studien bidrar med mer detaljerad kunskap om de nyanländas åsikter, erfarenheter och idéer som kan ligga till grund för hur olika delar av mottagande- och integrationsprocessen i Göteborgs Stad kan förbättras och effektiviseras.

Du kan ladda ner studien "Ny i staden" här.