Länkstig

Ny CGM-studie om det kommunala arbetet och integration i Västra Götaland publiceras nu även på engelska

Publicerad

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland har Centrum för Global Migration (CGM) tagit fram en studie om utmaningar och möjligheter i det kommunala arbetet för en långsiktig integration i Västra Götalands län.

Studien Utmaningar och möjligheter i det kommunala arbetet för en långsiktig integration i Västra Götalands län är skriven av Sylwia Jedrzejewska och Andrea Spehar och publiceras nu även på engelska.

Läs rapporten Här! (Svensk version)

Read the newly published English version of this report here!

Flyktinginvandringen av såväl familjer som ensamkommande vuxna och barn ökade under framför allt 2015. Tillsammans med ändrade regler för invandringspolitiken har detta medfört nya utmaningar för kommunernas mottagnings- och integrationsarbete. Under de senaste åren har invandrarnas integration i samhället blivit ett hett politiskt ämne. Trots att integrationen diskuteras på alla nivåer i samhället är det märkbart diffust vad som egentligen menas med integration. Vad betyder begreppet? När är invandrare integrerade i samhället? Hur mäter man framgång och misslyckande?

Fokus i rapporten är bland annat att undersöka hur begreppet integration uppfattas av tjänstepersoner som arbetar med integration på daglig basis inom kommunal verksamhet. För att göra detta studerades tjänstepersoners uppfattningar och erfarenheter kring integrationsarbete.

För att få en fördjupad bild av hur personer som arbetar med nyanlända invandrare ser på relationen mellan nyanländas etablering och långsiktig integration gav Länsstyrelsen i Västra Götaland i uppdrag till CGM att djupintervjua ett antal tjänstepersoner från kommuner och myndigheter i Västra Götalands län. Intervjuerna kompletterades med två dagars observationer under dialogdagarna för erfarenhetsutbyte: ”Kommuners erfarenheter av etablering och integration i Västra Götalands län mellan åren 2015 – 2018. Vad har fungerat bra och vilka erfarenheter ska vi bygga vidare på?” som anordnades av Länsstyrelsen i syfte att sammanställa goda erfarenheter av mottagandet av nyanlända i Västra Götalands län och identifiera framgångsfaktorer för ett långsiktigt hållbart mottagande. Sammanlagt deltog representanter från 29 av länets 49 kommuner på dialogdagarna.

Denna rapport bidrar med ökad kunskap om utmaningar och möjligheter i det kommunala arbetet för en långsiktig och hållbar integration i Västra Götalands län. De erfarenheter och slutsatser som beskrivs i denna rapport bidrar till att stärka det framtida arbetet för beredskap och kapacitet i mottagandet av nyanlända i Västra Götalands län.

Läs rapporten Här! (Svensk version)

Read the english version of this report here!

Följ CGM på facebook och twitter!