Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok om strukturella förändringar i språken i ett vitt perspektiv

Publicerad

Redaktörer för boken är Folke Josephson, professor emeritus i språkforksning och Ingmar Söhrman, professor i romanska språk, särskilt spanska, bägge vid Göteborgs universitet.

Boken, med titeln Diachronic and Typological Perspectives on Verbs, handlar om hur tempus, modus, och aspekt i verbet uttrycks i äldre och moderna indoeuropeiska språk som indo-iranska och fornanatoliska, latin och romanska, keltiska, slaviska och i icke indoeuropeiska språk som turkiska, semitiska, australiska samt nordamerikanska indianspråk. Tonvikten ligger på strukturella (typologiska) förändringar över tid och interrelationerna mellan tempus, modus och aspekt i verbet, där historiska förändringar i de olika språken ofta leder till avsevärda typologiska skiften.

Redaktörer för boken: Folke Josephson, professor emeritus i språkforskning och Ingmar Söhrman, professor i romanska språk, särskilt spanska, bägge vid Göteborgs universitet.

Boken, med titeln Diachronic and Typological Perspectives on Verbs, handlar om hur tempus, modus, och aspekt i verbet uttrycks i äldre och moderna indoeuropeiska språk som indo-iranska och fornanatoliska, latin och romanska, keltiska, slaviska och i icke indoeuropeiska språk som turkiska, semitiska, australiska samt nordamerikanska indianspråk. Tonvikten ligger på strukturella (typologiska) förändringar över tid och interrelationerna mellan tempus, modus och aspekt i verbet, där historiska förändringar i de olika språken ofta leder till avsevärda typologiska skiften.

bokomslagsbildArtiklarna bygger på bidrag till en konferens i Göteborg 2008, som var den andra i sitt slag. Den första konferensen hölls i Göteborg 2004 och publicerades 2008 i en volym med titeln Interdependence of Synchronic and Diachronic Analyses, som liksom den nu aktuella gavs ut av förlaget John Benjamins i Amsterdam. Syftet med båda böckerna är att visa att samspelet mellan studiet av gamla och moderna språk och av förändringar i språken som kan ändra deras struktur är fundamentala för språkvetenskapen. Deltagarna i konferenserna anser att ett naturligt samarbete av detta slag i forskning bör inspirera till omstrukturering av språkvetenskaplig forskarutbildning.

De deltagande forskarna

De forskare som har bidragit till boken är verksamma i Oslo, Århus, Göteborg och Uppsala samt vid universiteten i Ulster, Cambridge och Mainz. De göteborgska deltagarna är Folke Josephson som skriver om den fornanatoliska hettitiskans typologiskt ovanliga enklitiska partiklar, som uttrycker riktning och befintlighet och som samspelar med kasus som dativ, allativ, lokativ och ablativ, men som också blir intimt förknippade med målinriktad eller fullbordad handling och därmed med verbet. Ingmar Söhrman behandlar romanskt pluskvamperfektum, som har varit försummat i forskningen, och presenterar mångfacetterade resultat. Nadjezhda Zorikhina Nilsson behandlar negerad imperativ i ryska och andra slaviska språk, förlust av perfektiv aspekt i dessa konstruktioner och utveckling av särskilda modala användningar av negerad perfektiv imperativ. Judith Josephson visar hur konjunktiven försvann i den sena medelpersiskan där man också kan konstatera en tidig fas av grammatikalisering av ett preverb som slutligen kom att fungera som konjunktiv i modern persiska.

Gerd V.M. Haverling (Uppsala) skriver om tempus och modus i konditionalsatser från tidigt till sent latin. Osloforskarna är Atle Groenn med ” Aspect and tense in counterfactual main clauses” I ryska och franska, Birte Stengaard som skriver om subjekt och objekt med verbet hava (habere) i latinet och vissa romanska språk, Eystein Dahl om hur aoristen utvecklades i fornindiskan från ett perfektivt förflutet till ett omedelbart förflutet. Kristine Gunn Eide behandlar en syntaktisk omstrukturering från klassisk till modern portugisiska från att ”topic oriented language to a subject oriented language” och den nu tyvärr avlidne Kjartan Ottosson har bidragit med en synnerligen detaljerad artikel med titeln The anticausative and related categories in the Old Germanic languages.

William B. McGregor (Århus) har skrivit om grammatikalisering av verb till att bli markörer av tempus och modus i australiska språk och Peter Bakker (också Århus) om historiska förändringar som har lett till förändrad språkstruktur i det nordamerkanska språket Cree.

Ailbhe Ó Corráin (Ulster) beskriver hur aspektkategorin i verbet uppstod i de ökeltiska språken, Lars Johanson (Mainz) behandlar Non-canonical clause junction in Turkic och Geoffrey Khan (Cambridge) förändringar som äger rum i nyarameiskans verb.