Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok lyfter fram havets centrala roll i svensk historia

Publicerad

Historikern Tomas Nilson är en av redaktörerna till den nyutkomna boken "Sjövägen till Sverige: från 1500-talet till våra dagar".

Tomas Nilson. Foto: Anders Simonsen.

Vad handlar boken om?
− Boken ger en bred översikt över centrala aspekter av den svenska maritima historien från 1500-talet till våra dagar. Den första delen består av fem översiktliga kapitel där teman som utrikeshandel och sjöfart, krig till sjöss och örlogsflottans historia, skeppsbyggnation, fiske samt passagerarsjöfart presenteras. Tillsammans ger innehållet en heltäckande bild av hur viktiga de två hav − Västerhavet och Östersjön − som omger Sverige har varit för framväxten av Sverige som modern nationalstat.

Och den andra delen?
− Den är mer fördjupande till sin karaktär och utgörs av uppsatser som behandlar specifika ämnen som rekrytering av besättningsmedlemmar till handelsflottan 1860−1920, bilden av sjömanshustrun, sjömanstatueringar, fritidsbåtar samt fiske av hummer.

Tomas Nilson. Foto: Anders Simonsen.På vilket sätt visar boken hur viktigt havet varit för nationen och dess människor?
− Vi försöker visa på havens generella roll som kommunikations- och transportleder, vilka har varit föremål för konflikt och konkurrens under en betydande del av vår historia. Eftersom Sverige är likt en ö med en lång kustlinje menar vi att haven har spelat en viktigare roll för nationsbygge, handel och industri än vad vi tidigare trott. Och att haven har en historia som både kompletterar och avspeglar Sveriges generella utveckling.

Kan du ge några konkreta exempel?
− Örlogsflottans historia under stormaktstiden visar på hur central en stark flotta var för att kunna kontrollera ett rike vars olika delar avskiljdes av vatten. Och då behövdes kunskap och kapacitet att bygga örlogsskepp. Ett annat exempel är den tidiga fasen av båtburen passagerartrafik som i mer fredliga ärenden skapade farbara kommunikationsvägar innan landburna system som järnväg och bilvägar var utbyggda. Och kapitlet om fisket visar på de stora samhällsförändringar som Bohuslän genomgick tack vare sillfisket.

Varför har då havets roll varit underrepresenterat inom historisk forskning?
− Av någon anledning tolkas historia, av gammal vana antar vi, utifrån vad som sker på landbacken − man pratar ibland om ”the terrestrial paradigm” inom forskningen. En annan anledning är förmodligen havens karaktär av allmänningar, ett område utan bestämd ägare, och eftersom en stor del av historieskrivningen utgår från nationalstaten har haven fallit mellan stolarna.

Till sist, vad tror du boken kan bidra till?
− Vår förhoppning är att havens roll för historisk utveckling skall uppmärkas mera: som närmast tidlösa kommunikationsleder för gods, människor, idéer och som globala agenter för kulturmöten. Och att intresset för maritim historia kommer att öka förstås.

Bokomslag, Sjövägen till Sverige.

Redaktörer för boken Sjövägen till Sverige: från 1500-talet till våra dagar är etnologen Simon Ekström (Stockholms universitet) och historikerna Leos Müller (Stockholms universitet) och Tomas Nilson (Göteborgs universitet).

Foto: Anders Simonsen