Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok ger stöd för engelskt uttal och fonetik för lärare

Publicerad

Hallå där...Liss Kerstin Sylvén, docent vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik och aktuell med boken The Ins and Outs of English Pronunciation. An Introduction to Phonetics som fokuserar engelskt uttal och grundläggande fonetik för blivande lärare.

Vilket behov svarar boken mot?
– Boken är skriven för att fylla ett gap i undervisningslitteraturen om just engelskt uttal och grundläggande fonetik för blivande lärare. I den nya lärarutbildningen ingår ju engelska som en obligatorisk del, även för blivande lärare mot de yngre åren. Det finns en uppsjö av böcker om engelsk fonetik, men de är som regel alltför djuplodande och omfattande för att vara relevanta för denna målgrupp. Min bok är tänkt att ge en första inblick i vad fonetik är för något och hur man verkligen har nytta av fonetikkunskaper i sin uttalsundervisning. Eftersom lärarstudenterna kommer att undervisa små barn i engelska är det av stor vikt att de redan från start gör rätt, inte minst vad gäller uttal, och boken är skriven utifrån det perspektivet.

Vilka speciella utmaningar innebär det för lärare och elever när undervisningen i engelska sker på det andraspråk det ju är för de flesta inblandade?
– All språkundervisning, vilket språk det än handlar om, bör i möjligaste mån bedrivas på målspråket. Detta innebär naturligtvis vissa svårigheter, inte minst inledningsvis när eleverna är nybörjare. Då gäller det att lärarna har så mycket kunskap med sig i bagaget som möjligt, dels i själva språket, dels i ämnesdidaktik. Initialt är det naturligtvis det muntliga språket som är i fokus i klassrummet och min bok ger förhoppningsvis kunskaper i såväl den rent språkliga som den språkdidaktiska delen.

I många klassrum idag finns elever med olika förstaspråk. Vilka speciella krav ställer det på undervisningen?
– I de flesta klassrum i dag finns en rad olika förstaspråk representerade. Detta är en stor utmaning för alla lärare, och inte minst vad gäller språkundervisning. Varje språk har sin egen uppsättning av ljudkombinationer, och beroende på det egna språkets ljuduppsättning uppstår olika problem vid mötet av andra språks ljud, då flera av dessa kanske inte alls förekommer i det egna. Det är därför viktigt att man som lärare förstår varför elever kan ha svårigheter med vissa uttal, och också ha kunskap i hur man kan arbeta med detta. Av den anledningen avslutas boken med ett kapitel som specifikt går in på några av de vanligaste invandrarspråken i svensk skola idag, och hur de avviker i sina respektive ljuduppsättningar från engelska.

Mer information: Liss Kerstin Sylvén, lisskerstin.sylven@ped.gu.se, 031-786 2388