Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ny bok av forskargrupp knuten till FLOV om psykisk störning, kriminalitet och straff

Den just utkomna boken "TILLRÄKNELIGHET - PSYKIATRISKA, RÄTTSLIGA OCH FILOSOFISKA ASPEKTER" (redigerad av Susanna Radovic (FLOV) & Henrik Anckarsäter) innehåller artiklar av filosofer och experter på rättspsykiatri från Göteborg. Boken är ett resultat av forskningsprogrammet "Den 'galna' brottslingen och det goda samhället", som drivs av den tvärvetenskapliga forskargruppen FILUR (Filosofiska undersökningar av rättspsykiatri) vid Göteborgs universitet.

Psykiskt störda lagöverträdare hanteras sedan 1960-talet annorlunda rättsligt i Sverige än i de flesta andra länder. Alla förövare av allvarliga brott kan bli dömda till påföljd, men den som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning kan inte dömas till fängelse. I de flesta andra länder tillämpas i stället så kallade tillräknelighetsmodeller. En förövare som inte anses vara tillräknelig befrias från ansvar för brott. Den 10 juli 2008 beslutade Regeringen att denna fråga skall ses över igen, och att en utredning ska göras med utgångspunkt från att tillräknelighet åter skall bli ett krav för straffrättsligt ansvar i Sverige. Boken beskriver de filosofiska och psykiatriska frågor som aktualiseras av detta förslag. Författarna tar upp grundläggande filosofiska frågor om människans insikt i sina handlingar, den fria viljan, moraliskt ansvar och hur samhället bäst bör behandla dem som av olika anledningar inte antas veta vad de gör eller kunna kontrollera sina handlingar. Boken riktar sig till alla som är intresserade av människors ansvar för sina handlingar och frågan om hur man skall hantera uppfattningar om handlingsansvar i straffrättsliga sammanhang.

Förutom redaktörerna medverkar Örjan Falk, Ragnar Francén (FLOV), Christian Munthe (FLOV), Karl Persson (FLOV) och Christer Svennerlind (FLOV).

Förord, författarpresentationer och ett kapitel att provläsa finns här:
www.studentlitteratur.se/html/boksmakprov/idflode/smakprov.html#9789144055466

Mer om forskningsprogrammet "Den 'galna' brottslingen och det goda samhället" finns att läsa här:
www.neurophys.gu.se/sektioner/psykiatri_och_neurokemi/rattspsykiatri/den__galna_brottslingen__och_det_goda_samhallet/