Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bild på boken Rektor i fokus.
Länkstig

Ny antologi om att arbeta som rektor

Publicerad

Efter nio år har ett av standardverken om rektorsyrket kommit ut i en ny kraftigt omarbetad upplaga. Den nya boken Rektor i fokus ska vara ett stöd i rektorers vardagliga arbete.

Bild
Ulf Blossing
Ulf Blossing.

– Det är nio år sedan den första upplagan och i skolvärlden är det lång tid. Nya problem och kunskapsområden har tillkommit, säger Ulf Blossing, professor i pedagogik och ordförande i programrådet för rektorsutbildning vid Göteborgs universitet.

Ulf Blossing är redaktör för den nya antologin. Flera kapitel är nyskrivna, bland annat de om elevhälsoarbete, nyanlända elever, fritidshemmet, juridik och arbetet mot kränkande behandling.

Stöd för rektorer
Boken är tänkt som ett stöd i rektorers vardagliga arbete. Rektorsrollen har blivit alltmer komplext och är i ständig förändring.

– Det kommer nya elevgrupper som representerar nya tider och nya delar av samhället, och läro- och kursplaner förändras och innehåller många områden som ska uppfyllas. Dessutom tillhör lärare en bred yrkesgrupp med skilda specialiseringar och behov, säger Ulf Blossing.

Vilka kunskaper behöver rektorer?
– De behöver veta hur de kan behålla fokus på sitt uppdrag och bygga en organisation som ger lärarna förutsättningar att samarbeta och tillsammans omsätta styrdokumentens mål. I det ligger också att de behöver kunna initiera och följa upp lärares och elevers läroprocesser och förstå hur de kan anpassa arbetet efter de lokala förhållanden som råder på den egna skolan.

Boken Rektor i fokus är utgiven på Studentlitteratur. Flera av de medverkande författarna är verksamma vid Göteborgs universitet. Det är förutom Ulf Blossing även David Ryffé, Anna Gustafsson, Marie Wrethander, Mette Liljenberg, Annika Bergviken Rensfeldt och Susanne Gustavsson.

Läs mer om boken på förlagets hemsida.

För mer information kontakta Ulf Blossing, telefon 031-786 2403 eller e-post ulf.blossing@gu.se