Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nu undersöks om graviditet och föräldraskap förändrar synen på samhället

Publicerad

Bryr sig blivande föräldrar mer om miljön och framtiden än andra? Eller är det tvärtom den egna ekonomin som blir viktigast när man väntar barn? Drar kvinnor och män olika politiska slutsatser av graviditet och förlossning? Dessa och många andra liknande frågor ska forskare vid Göteborgs universitet nu för första gången söka svaren på.

Att vänta och föda barn är en av de mest omvälvande händelserna i en människas liv. Trots detta saknas kunskap om hur människor förändrar sin syn på samhället under det här skedet i livet.

Projektet I väntans tider är det första någonsin att systematiskt undersöka om människors politiska uppfattningar och tilltro till samhället förändras i samband med graviditet, förlossning och tidigt föräldraskap. Projektet vänder sig till gravida kvinnor och deras partners.

– Att vänta och få barn innebär en massa förändringar i människors liv, förändringar som säkert har betydelse även för samhället. För individen kan det handla om förändrade sociala relationer, förändrad hälsa och ekonomiska förutsättningar, eller ökat beroende av samhällets service. Att bli med barn är en process som förmodligen påverkar hur vi uppfattar politik och engagerar oss i politiska frågor, säger statsvetaren Elin Naurin som leder projektet.

Rekrytering av deltagare pågår

Den 16 september drog rekryteringen av deltagare till projektets enkätundersökning ”Graviditetspanelen vid SU/Östra” igång, och rekryteringen kommer att pågå i två år.

De som väljer att delta i studien kommer att få besvara sex enkäter under en tvåårsperiod – tre enkäter under graviditeten och tre enkäter efter att barnet är fött. Forskarna kommer exempelvis att följa utvecklingen av:

• Deltagarnas syn på vården och välfärdsstaten
• Deras politiska och ideologiska uppfattningar
• Upplevelser av graviditeten och förlossningen
• Kunskap och intresse för politik och samhällsfrågor

– Vi följer kvinnan och hennes partner över tid för att ta reda på hur deras syn på samhället förändras av graviditeten och förlossningen. Vi kommer också att titta på hur deltagarna påverkas i sina relationer och hur de tycker att kontakten med vården har fungerat.

Rekryteringen av deltagare sker i ultraljudsväntrummet på Östra sjukhuset i Göteborg dit de flesta gravida kvinnor i Västra Götalandsregionen kommer för att göra tidiga ultraljud och rutinultraljud. Enkäterna som ingår i Graviditetspanelen finns på flera språk – svenska, engelska, arabiska och somaliska.

När studien är klar kommer resultatet att presenteras i vetenskapliga artiklar och böcker, samt i lättillgängliga rapporter och texter.

Ansvariga för studien

Projektet är ett samarbete mellan barnmorskor och förlossningsläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin samt statsvetare vid Statsvetenskapliga institutionen och SOM-institutet, vid Göteborgs universitet.

Forskningsledare
Elin Naurin, docent i statsvetenskap, Göteborgs universitet, Wallenberg Academy Fellow.
e-mail: elin.naurin@pol.gu.se
tel: 031- 786 12 43

Bild: Getty Images