Bild
CSES karta
Länkstig

Nu finns data för Valundersökningen 2014 och CSES 2018 att beställa

Publicerad

De svenska valundersökningarna används extensivt varje år i svensk och internationell forskning. När Valforskningsprogrammet släpper nya dataset innebär det betydande tillskott för forskningen om den svenska demokratins tillstånd och utveckling och nya referenspunkter för länderjämförande studier.

I samarbete med SCB har Valforskningsprogrammet sedan 1956 genomfört återkommande valundersökningar vid varje ordinarie riksdagsval, folkomröstning och europaparlamentsval. Svenska Valundersökningen är den längsta valundersökningsserien i Europa och den näst längsta i världen, efter amerikanska American National Election Study (ANES).

Valforskningsprogrammet ingår sedan 1995 i det internationella samarbetet Comparative Study of Electoral Systems (CSES). Samarbetet innebär bland annat att samma intervjufrågor ställs i ett flertal länder runt om i världen. I samband med 2018 års val var det femte gången det svenska Valforskningsprogrammet deltog i CSES-samarbetet.

Valundersökningarna har en paneldesign där väljare intervjuas vid två efterföljande val. Den sekretess som kringgärdar respondenterna i panelcyklerna gör att det tar tid innan ordinarie valundersökningar tillgängliggörs för forskarsamhället att beställa och analysera. Nu har 2014-2018-panelen avidentifierats och det är därför möjligt att släppa Valundersökningen 2014.

CSES 2018 ingår inte i Valundersökningspanelerna och är därför möjlig att beställa redan nu. Det separata CSES-urvalet 2018 utgörs av ett representativt urval av 8 000 röstberättigade svenska medborgare i åldern 18-80 år. Svarsfrekvensen var 47,3 procent.

Beställning och nedladdning av data görs via Svensk Nationell Datatjänst. Du ser länkar för detta nedan.

Finansiering

Sveriges (Valforskningsprogrammets) deltagande i CSES finansieras inom ramen för forskningsinfrastrukturen CORS (Comparative Research Sweden) (www.cors.se) med stöd från Vetenskapsrådet och med medfinansiering från Göteborgs universitet, Umeå universitet och Mittuniversitetet.