Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nu bygger vi för framtiden

Publicerad

Det är 25 år sedan universitetet byggde nytt i större omfattning och många av lokalerna planerades på 1980-talet, före digitalisering och internationalisering. Flera av universitetets lokaler är betydligt äldre än så. Nu behövs lokaler som är bättre anpassade för dagens situation.

Sedan några år tillbaka pågår planering för stora byggprojekt inom universitetet. Verksamheten har formulerat behov av modernare lokaler, behov som mynnar ut i större om- och tillbyggnader. Flera av projekten befinner sig i tidiga skeden eller förstudier och handlar om både större ombyggnationer och nya lokaler inom de flesta fakulteterna.

Stora byggprojekt genererar stora kostnader varför rektors beslut ofta behövs i fråga om nybyggnationer. Rektor har därför tillsatt en styrgrupp för lokalförsörjning och byggprojekt. Styrgruppens uppdrag är att bereda beslutsärenden för rektor samt att hantera utvecklings- och projektplaner för universitetsområden och byggnader.

– Vi befinner oss i ett expansivt skede med att utveckla våra lokaler för morgondagens studenter och medarbetare, säger rektor Eva Wiberg. Styrgruppen fyller en viktig funktion genom att bereda ärenden för både rektors- och styrelsebeslut.

Sammanlagt planeras över 100 000 kvadratmeter nybyggnad, till ett projektvärde av mellan 5–8 miljarder kronor, under de närmaste fem till åtta åren. Nuvarande kostnad för lokaler ligger kring 10 procent av universitetets omslutning, cirka 650 miljoner kronor per år.

För att hantera pågående och kommande stora byggprojekt förstärks funktionen strategisk fastighetsutveckling med projektledare. Verksamheten leds som tidigare av Mårten Tiselius med stöd av Anna Walske, biträdande chef.