Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nordicom på MEG: Utan mediekunniga medborgare, ingen demokrati

Publicerad

Vad gör politiken och skolan för att skapa medie- och informationskunniga och kritiskt tänkande medborgare och kreativa medieproducenter?

Idag när vi kan leva våra liv både offline och online är det inte helt lätt att dra en klar linje mellan livet på nätet och det verkliga livet, mellan privat och offentligt. För att kunna förstå, värdera, använda och uttrycka sig via medier och andra informationskanaler behövs många olika kunskaper. Det handlar om medie- och informationskunnighet.

– Trots att Sverige är ett av de mest tekniktäta och "uppkopplade" länderna i världen så är utbildningen i medie- och informationskunnighet eftersatt i skolan. Skillnaderna mellan olika skolor är stor och ofta vilar ansvaret på ett antal eldsjälar. Avsaknaden av nationell policy på området är djupt oroande från ett demokratiperspektiv, säger professor Ulla Carlsson, Nordicom.

Om detta handlar en ny bok från Nordicom som presenteras på seminariet Utan mediekunniga medborgare, ingen demokrati, på MEG, Mediedagarna i Göteborg den 8 mars. Några av författarna i boken medverkar och diskuterar utifrån sina ämneskunskaper och erfarenheter hur medie- och informations-kunnighet kan stärkas genom skolan. Vad gör politiken och skolan för att skapa medie- och informations-kunniga och kritiskt tänkande medborgare och kreativa medieproducenter? Och vilket ansvar tar medie-företagen?

För ytterligare information kontakta Ulla Carlsson, professor, direktör Nordicom: 031-786 1219, ulla.carlsson@nordicom.gu.se

Seminariet hålls 8 mars kl 11.00 - 11.45 i sal G3, Svenska Mässan.

Medverkande: Lotta Bergman, litteraturforskare, Malmö högskola, Cecilia Boreson, verksamhetsutvecklare, Utbildningsradion, Michael Forsman, lärarutbildare, Södertörns högskola, Ulrika Sjöberg, barn- och ungdomsforskare, Malmö högskola, Martina Wagner, expert mediekunnighet, Statens medieråd. Moderator: professor Ulla Carlsson, Nordicom.

NORDICOM är ett nordiskt kunskapscenter för medie- och kommunikationsområdet. Med utgångspunkt i den akademiska forskningen insamlar, bearbetar och förmedlar Nordicom kunskap till olika brukargrupper i Norden, Europa och övriga världen. Arbetet syftar till att utveckla mediekunskapen och bidra till att forskningens resultat synliggörs i behandlingen av mediefrågor på olika nivåer i både offentlig och privat verksamhet. Nordicom är en institution inom Nordiska Ministerrådet placerad vid Göteborgs universitet. Läs mer: www.nordicom.gu.se