Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nobels fredspris för kampen mot sexuellt våld som vapen

Publicerad

Att läkaren Denis Mukwege och yazidiska Nadia Murad tilldelas Nobels fredspris sänder en viktig signal. "Det tydliggör och symboliserar vikten av ett konsekvent arbete mot sexuellt våld i krig och väpnade konflikter", säger Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet.

Nobelpristagaren Denis Mukwege och professor Marie Berg vid Sahlgrenska akademin. Foto: Liss PerssonNobelpristagaren Denis Mukwege och professor Marie Berg vid Sahlgrenska akademin har haft ett långvarigt medicinskt samarbete. Här fotograferade i samband med ett seminarium på Göteborgs universitet. Foto: Liss Persson.

Att läkaren Denis Mukwege och yazidiska Nadia Murad tilldelas Nobels fredspris sänder en viktig signal.
−Det tydliggör och symboliserar vikten av ett konsekvent arbete mot sexuellt våld i krig och väpnade konflikter, säger Helena Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Göteborgs universitet.

Denis Mukwege har ägnat stora delar av sitt liv till att hjälpa offer för sexuellt våld i Kongo. Hans universitetssjukhus, Panzisjukhuset, som etablerades i Bukavu 1999 har behandlat tusentals flickor och kvinnor som blivit offer för sådana övergrepp.

Marie Berg. Foto: Johan Wingborg.

− Äntligen! säger Marie Berg, professor i vårdvetenskap och sedan många år vän och samarbetspartner med Denis Mukwege.

− Det är så viktigt att lyfta fram arbetet mot sexuellt våld och våldtäkt, som ju är vapen i krig och konflikter och tyvärr är väldigt effektivt, säger hon.

Långvarigt medicinskt samarbete

Marie Berg har under flera decennier haft ett medicinskt samarbete med Denis Mukwege. Bland annat dokumenterade hon i en artikel tillsammans med honom en personcentrerad vårdmodell för kvinnor och flickor som blivit utsatta för sexuellt våld. Denna specifika vård genomförs i samverkan mellan Panzisjukhuset och Panzi foundation, en stiftelse som bildats för att kunna ge mer än sjukvård; en sammantagen helhetsvård med personcentrerat arbetssätt.

– Medicinsk behandling var vår första prioritet, men vi insåg snart att det inte var tillräckligt. Vi behövde ett bredare perspektiv, sa Dr Mukwege under ett fullsatt seminarium när han besökte Göteborgs universitet 2016.

Modellen bygger på att arbeta med kvinnor inom fyra pelare – deras medicinska, psykosociala, juridiska och socioekonomiska behov. Utöver detta identifieras deras individuella resurser som används aktivt i återuppbyggnaden av deras egna liv och de samhällen de lever i.

− Även om Kongo är en demokrati fördröjer regimen gång på gång demokratiska val. När Denis Mukwege har varit i FN och talat så har Kongos plats stått tom, han har inte fått stöd från de regerande i landet. Att han nu får fredspriset kommer att vara jättebra för hela Kongos framtid, säger Marie Berg.

Synliggjort ett ohyggligt lidande

Den andra pristagaren, Nadia Murad, är själv ett offer för krigsförbrytelser. Hon tillfångatogs i sin hemort Kocho i norra Irak av terrororganisationen IS 2014 och utnyttjades som sexslav. Efter tre månader lyckades hon fly och berätta vad hon utsatts för.

År 2016 blev Nadia Murad, då bara 23 år gammal, utnämnd till FN:s första ”Goodwill Ambassador for the Dignity of Survivors of Human Trafficking”.

− Nadia Murad har synliggjort en i världen ofta bortglömd situation av ohyggligt lidande för bla yezidiska kvinnor och flickor, utsatta för horribla övergrepp av Da’esh, eller den Islamiska Staten i Irak och Syrien. Murad har vittnat och lyssnat på andras vittnesbörder, säger Helana Lindholm.

Prisas för sitt mod

Nobelstiftelsen konstaterar i sin motivering att Nadia Murad och Denis Mukwege båda har riskerat sin personliga säkerhet genom att modigt bekämpa krigsförbrytelser och söka rättvisa för offren. De har därmed bidragit till att främja förbrödringen länder emellan genom tillämpningen av internationella rättsliga principer.

Helena Lindholm. Foto: Johan Wingborg.

− Att de får priset tillsammans synliggör de brott mot de mänskliga rättigheterna dessa övergrepp innebär och det synliggör att det är en fråga som är av global betydelse. Sexuellt våld, slavförhållanden och övergrepp i krig är ett historiskt likväl som ett samtida fenomen och kräver ökade internationella insatser och åtgärder. Det var ett mycket bra val, säger Helana Lindholm, professor i freds- och utvecklingsforskning.

Marie Berg och Helena Lindholm kan för journalister kommentera Nobels fredspris 2018.

Porträttfoton: Johan Wingborg

Läs mer om Nobels fredpris 2018

Ytterligare läsning:

Marie Berg skriver om sitt långvariga samarbete med Denis Mukwege