Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nobelföreläsning: Världen håller på att befrias från kemiska vapen!

Publicerad

– Ingen människa ska under några omständigheter behöva utsättas för kemisk krigsföring! Det förklarade mottagaren av Nobels fredspris, Ahmet Üzümcü, under en föreläsning på Handelshögskolan, fredagen den 13 december. Arrangörer var Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Malmstenssalen var fullsatt när Helena Lindholm Schulz, prorektor vid Göteborgs universitet, och Per Cramér, Handelshögskolans dekan, presenterade Ahmet Üzümcü, generalsekreterare för Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW.

Förbud sedan 1993

Det var de förfärliga erfarenheterna från första världskriget då minst 100 000 människor dödades och 1,3 miljoner skadades av bland annat senapsgas som ledde till Genèveprotokollet år 1925 som förbjöd användning av kemiska vapen. Dock förbjöds inte produktion eller innehav av dessa stridsmedel. Ett nytt försök till förbud inleddes efter andra världskriget.

– Efter 20 års förhandlingar kunde världen 1993 äntligen enas om ett fullständigt förbud mot kemiska vapen, vare sig det handlar om utveckling, produktion, innehav och användning, berättade Ahmet Üzümcü. År 1997 bildades så OPCW som har till uppgift att se till att konventionen mot kemiska vapen efterlevs, bland annat genom att inspektera laboratorier i olika länder och övervaka att vapen förstörs.

190 länder står bakom konventionen

Hela 190 länder har skrivit under och ratificerat konventionen. Två länder, Israel och Myanmar (Burma), har skrivit under men inte ratificerat överenskommelsen medan fyra länder inte ens skrivit under: Angola, Nordkorea, Egypten och Sydsudan.

– Men både Angola och Sydsudan kommer att ratificera fördraget inom några månader, menade Ahmet Üzümcü. Och Syrien ratificerade konventionen så sent som i oktober.

OPCW:s verksamhet vilar på fyra pelare, förklarade Ahmet Üzümcü.

– Det handlar om nedrustning, icke-spridning, internationellt samarbete samt bistånd och skydd. Vi har hittills gjort 2 500 inspektioner i 86 länder. Det är ganska mycket för en liten organisation med endast cirka 500 anställda och en budget på omkring 70 miljoner euro.
Indien och Albanien har redan förstört sina lager av kemiska vapen och både USA och Ryssland är på god väg att göra samma sak.

Forskning till gagn för mänskligheten

Men Ahmet Üzümcü påpekade också att universiteten har ett särskilt ansvar när det gäller att satsa på forskning som är till gagn, och inte till skada, för mänskligheten samt att lära studenterna ett etiskt förhållningssätt, vilket bland annat innebär att bli medvetenhet om de risker som forskning kan innebära.

Föreläsningen avslutades med frågor från publiken

Bland annat undrade en student varför man lyckats ta fram ett internationellt förbud mot kemiska stridsmedel men inte mot kärnvapen.

– Jag tror att det beror på att det finns så många som har personliga erfarenheter av kemisk krigföring. Dessa människor kontaktar oss, inte för att få ekonomisk ersättning eller annan hjälp, utan för att berätta, så att världen aldrig ska glömma det väldiga lidande kemiska vapen innebär.

Ahmet Üzümcü är en av tre Nobelpristagare som Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola har bjudit in som föreläsare i år. De två övriga är fysikpristagaren Francois Englert, som också föreläste på fredagen kemipristagaren Arieh Warshel.